Cao-onderhandelingen: werkgevers willen modernisering van de cao

‹ Terug
Hibin CAO : 15 juni 2017

Cao-partijen onderhandelen over een nieuwe cao voor de bouwmaterialengroothandel. Modernisering van die cao is m.n. voor werkgevers een belangrijk onderdeel. Zo ligt er een voorstel op tafel voor een nieuw loon- en functiegebouw dat past bij de praktijk binnen bedrijven. Ook op andere terreinen is modernisering aan de orde, bijvoorbeeld ten aanzien van arbeidstijden. Dat heeft te maken met de toenemende concurrentie vanuit de retail. Maar er zijn meer ontwikkelingen bij zowel werknemers als werkgevers. Een van die ontwikkelingen is dat werknemers langer moeten doorwerken en later met pensioen gaan. Werkgevers willen graag dat de cao meebeweegt met deze veranderingen. 


Meer aandacht voor individuele werknemer

Werknemers hebben, afhankelijk van hun levensfase of privésituatie, behoefte aan meer diversificatie in de afspraken met betrekking tot de arbeidsrelatie, loopbaanontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden. Instrumenten op het gebied van scholing, loopbaanbegeleiding en vitaliteit zijn nodig om ervoor te zorgen dat werknemers inzetbaarheid blijven en gezond hun pensioen halen. Ook dit vraagt om modernisering van de cao. Er moet meer aandacht komen voor maatwerk.

Ander soort klanten aan de balie

Werkgevers kijken kritisch naar hun organisatie. De bouwshop is een frontoffice geworden met een magazijn ten behoeve van zzp’er en particulier / eindbeslisser. Deze klantgroep vraagt om een uitgebreid (breed) assortiment, klantvriendelijkheid en goed advies, en om ruime openingstijden (waaronder zaterdag). Gevolg is ook dat het profiel van een aantal functies verandert ten gevolge van de veranderende klantgroepen. Zo is er een verschuiving zichtbaar van bedienen naar verkopen en van orderintake naar advisering.

Veranderende logistieke dienstverlening

Veranderende klantbehoeftes leiden ook tot een andere logistieke dienstverlening: deze wordt specialistischer door het gebruik van kranen en door regelgeving (steden) en door eisen ten aanzien van snelheid van levering (just-in-time) waardoor bedrijven meer behoefte hebben aan andere vaardigheden en flexibele inroostering.

Steeds meer ICT

Een andere ontwikkeling is het toenemend gebruik van ICT en data voor optimalisering van kosten en logistiek, en om klanten beter van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld on-line bestellen, informatieverstrekking etc. Hierdoor worden goede en praktische kennis en kunde op het gebied van ICT steeds belangrijker, waardoor functieprofielen veranderen. Als het aan werkgevers ligt zal in de komende cao al een aantal afspraken komen te staan die verband houden met deze ontwikkelingen. Maar ook daarna zal het onderwerp door werkgevers op de cao-agenda worden gezet.