P&O-netwerkbijeenkomst 19 september 2017

‹ Terug
Hibin Opleidingen : 11 juli 2017
Hibin organiseert op dinsdag 19 september een netwerkbijeenkomst voor hrm/p&o-medewerkers, vestigingsleiders en anderen die bij het p&o-beleid van hun bedrijf betrokken zijn. Hibin wil deze groep de gelegenheid bieden om van gedachten te wisselen over actuele thema’s. Er zijn verschillende ontwikkelingen die daartoe aanleiding geven.
Ten eerste de modernisering van de cao. De onderhandelingen voor een nieuwe cao worden op 14 september voortgezet, Er is uiteraard nog niet bekend wat daaruit komt, maar er zijn diverse ontwikkelingen die op een of andere manier hun weerslag zullen hebben op het p&o-beleid. We willen de 19e inventariseren welke aspecten van de cao-modernisering vragen oproepen en bespreken op welke onderwerpen Hibin in vervolgbijeenkomsten ondersteuning kan bieden.

Verder hebben alle bedrijven te maken met duurzame inzetbaarheid van medewerkers, de opgave om het kennisniveau binnen de ondernemingen uit te breiden en te versterken en met de positie van de groothandel op de steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Je kunt je met behulp van dit formulier direct en kosteloos aanmelden voor deze bijeenkomst. Daarbij kun je aangeven welke onderwerpen volgens jou in ieder geval behandeld moeten worden en desgewenst eigen onderwerpen toevoegen. De bijeenkomst vindt plaats op een centrale locatie in Nederland. Het programma start 19 september om 13.30 uur en loopt tot 16.30 uur.
 
Klik hier om je kosteloos aan te melden.