Regionale themabijeenkomsten

‹ Terug
Hibin : 05 december 2017
Hibin-leden kunnen zich nu direct gratis aanmelden voor de regionale themabijeenkomst. Deze vinden twee keer per jaar plaats. De inhoud van de presentatie, het compacte programma van 16.00 tot 18.00 uur en het napraten tijdens een eenvoudige maaltijd, worden gewaardeerd door de deelnemende ondernemers. De regionale themabijeenkomsten bieden zeer gedetailleerde regionale informatie tot op bouwdeelniveau. 
   
Belangrijker nog is dat presentator Michel van Eekert van Buildsight die cijfers kan duiden en toelicht wat ontwikkelingen, zoals prefab, transformatie, toename zzp-ers en ontwikkelingen binnen de agrarische sector in de praktijk betekenen voor de bouwmaterialengroothandel. Hij zet zijn eigen onderzoek af tegen de uitkomsten van de conjunctuurmeting.

Voorafgaand aan de regionale themabijeenkomsten op 5, 6 en 8 maart verzorgt Hibin een korte Ondernemers Update, waar toelichting wordt gegeven op de betekenis van de nieuwe cao voor uw bedrijf.  De afspraken uit de cao 2017-2018 leiden ertoe dat bedrijven keuzes moeten maken (wel of niet beoordelingsafhankelijk belonen, nieuwe werktijdenregeling, inzetten op duurzame inzetbaarheid, "scans” aanbieden, etc.).  Er is tevens gelegenheid om vragen te stellen. Het programma begint hierom een half uur eerder (15.30 ipv 16.00 uur).
Regionale themabijeenkomsten met Buildsight

Regio Zuid-West, Den Bosch
5 maart 2018
 
Regio Randstad,  Woerden
6 maart 2018

Regio Noord-Oost, Wapen van Beckum, Hengelo (Ov)
8 maart 2018