De Fabrikant van de Toekomst leeft

‹ Terug
Hibin : 01 november 2017
De verkiezing van de Fabrikant van deToekomst gaat steeds meer leven. In de eerste ronde, die leidde tot de bekendmaking van tien genomineerden tijdens [Bouwgroothandel Bijeen] werd al circa 30% van de 411 bij Hibin aangesloten groothandelsvestigingen bereikt. Serieuze aanpak. In de tweede fase, die loopt tot eind november, zien we dat ook steeds meer medewerkers in anders functies (inkopers, commercieel-medewerkers, baliemedewerkers, financieel-medewerkers of logistiek specialisten) de enquête invullen.
Bedenkingen zijn er ook. Omdat ogenschijnlijk iedereen aan de enquête kan deelnemen, zijn vragen gesteld over de betrouwbaarheid en daarmee de waarde van het onderzoek. De geloofwaardigheid van het onderzoek wordt gegarandeerd door USP Marketing Consultancy. Hiervoor zijn verschillende waarborgen ingebouwd. Hierbij is gekozen voor een systeem met controle achteraf. Dat is bij dit onderzoek goed te doen omdat de doelgroep (groothandel) bekend en relatief beperkt is. Controle leidt ertoe dat het invullen van de vragenlijst door ‘bots’ of het meermalen handmatig invullen door een en dezelfde persoon uit de eindresultaten gefilterd kan worden. Controle op IP-adres zorgt ervoor dat ingevulde enquêtes van buiten de doelgroep (bijvoorbeeld van de genomineerde fabrikanten zelf) niet worden meegenomen in de uitslag. Een derde waarborg bestaat uit een inhoudelijke check op geloofwaardigheid van individuele vragenlijsten. Waarnemingen waarbij bijv. bij iedere vraag een 10 gegeven is voor een bepaald merk, worden nader onderzocht.

Geen beautycontest
De Fabrikant van de Toekomst-verkiezing dient dan ook echt een doel.  Met deze verkiezing wil Hibin bijdragen aan een goede relatie tussen fabrikanten en groothandel waarbij partijen elkaar waar mogelijk versterken. De uitkomsten van het onderzoek moeten individuele bedrijven handvatten geven om de relatie op inhoud te verstevigen. Hibin wil onderzoeken hoe het verbinden van fabrikanten en groothandel vanuit de brancheorganisatie  ondersteund kan worden. De fabrikanten kunnen straks op basis van de enquête beschikken over individuele rapportages waaruit zij hun positie in de markt op de drie thema’s kunnen herleiden en waarmee zij hun beleid desgewenst kunnen aanscherpen.

Maak kennis met de genomineerden
De genomineerden zijn in de gelegenheid gesteld zich te presenteren op de website van Hibin ten aanzien van de thema’s duurzaamheid, digitalisering en kennisdeling. Dat zijn volgens Hibin de bouwgroothandel de voornaamste thema’s in de samenwerking tussen fabrikanten en bouwgroothandel in de komende jaren. In de enquête wordt onder andere gevraagd naar de mate waarin fabrikanten zich inspannen om producten en het productieproces te verduurzamen, het bestelproces te digitaliseren en kennis en ervaring te delen met de groothandel. De presentaties sluiten daarbij aan. Klik hier voor het dossier Fabrikant van de Toekomst voor meer informatie, presentaties van genomineerden en de link naar de online enquête. Invullen kan tot eind november. In januari worden de winnaars per thema n de overall winnaar bekendgemaakt.