Verder werken aan green deal Logistiek in de Bouw

‹ Terug
Hibin : 13 november 2017
Begin oktober was Koninklijke Hibin een van de ondertekenaars van de Green Deal Logistiek in de Bouw. Op 6 december is er bij Bouwend Nederland in Zoetermeer een eerste vervolgbijeenkomst, waar ook bij Hibin aangesloten bedrijven welkom zijn.
De Green Deal Logistiek in de Bouw werd op 2 oktober door 22 partrijen ondertekend en wordt gezien als een grote stap richting efficiŽntere en duurzame bouwlogistiek, zowel in binnensteden als daarbuiten. Afspraken moeten leiden tot minder transportbewegingen, minder bouwhinder voor de omgeving, een flinke besparing van CO2-uitstoot, minder verkeersdruk in stedelijke gebieden en lagere kosten. De ondertekening van de green deal vormde tegelijk het startschot om meer samenwerkingspartners te laten aanhaken.

De green deal schept de verplichting dat ketenpartijen op jaarbasis bij minimaal vijf bouwprojecten streven naar een slimme bouwlogistiek. Een van de uitgangspunten is dat opdrachtgevers en uitvoerders eerder aan tafel gaan zitten om het proces slimmer te plannen. De daarvoor benodigde kennis is volgens Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam zeker aanwezig. "Het tekort aan mensen op de bouwplaats baart me echter meer zorgen. Daarom is het noodzakelijk dat zij de komende tien jaar dertig procent productiever worden. Dat kan alleen als we al die beslissingen in planningen, samenwerkingen en op strategisch niveau beter gaan nemen. Als hogescholen en universiteiten staan wij er dan ook voor om jaarlijks 2.500 mensen op te leiden die dit mogelijk helpen maken.í

Kijk hier voor meer informatie over de Green Deal Logistiek in de Bouw.

De Green Deal Logistiek in de Bouw is ondertekend door de volgende partijen: HIBIN, TNO, TBI, Universiteit Twente, Gemeente Rotterdam, Van Keulen, TU Delft, Rensa, Hogeschool Utrecht, Dura Vermeer, Hogeschool Rotterdam, DHL, Hogeschool van Amsterdam, Rijkswaterstaat, Rotim, Raab Karcher, Bouwend Nederland, MKB Infra, TLN, Pure Birds en Aannemersfederatie Nederland.

Foto: Hibin-voorzitter Pieter van Leusden ondertekent de Green Deal Logistiek in de Bouw