Hibin kijkt naar de toekomst

‹ Terug
Hibin : 09 november 2017
Het Hibin-bestuur en de Adviesraad hebben de afgelopen periode tweemaal gebrainstormd over de betekenis van ontwikkelingen in de markt voor de branche en de rol van Koninklijke Hibin daarin. Deze bijeenkomsten waren de eerste stap om te komen tot een neiuw, toekomstgericht beleidsplan (2019-2022).
Drie jaar geleden introduceerde Hibin de brancheorganisatie nieuwe stijl. In de Beleidsnotitie 2015-2018 is vastgelegd dat de brancheorganisatie zich richt op de speerpunten cao/arbeidsvoorwaarden, lobby /belangenbehartiging, kennis/HRM, logistiek, MVO en digitalisering. Daarbij houdt Hibin rekening met regionale verschillen, werkt actief aan zichtbaarheid van de branche en kiest het voor een efficiŽnte werkwijze waarbij steeds op deelbelangen de samenwerking wordt gezocht met andere partijen in de keten.  Het traject dat Hibin tot aan de zomer van 2018 wil doorlopen moet inzicht geven in de consequenties van veranderingen in de markt en de branche voor de beleidsspeerpunten en de werkwijze van Hibin in de periode vanaf 2018. Er worden plannen uitgewerkt om de achterban in de eerste helft van 2018 actief bij dit proces te betrekken.