EIB: instroombehoefte van 70.000 arbeidskrachten

‹ Terug
Hibin : 20 december 2017
Voor de periode 2017-2022 wordt rekening gehouden met een benodigde extra arbeidscapaciteit van ruim 30.000 arbeidsjaren in de totale bouwnijverheid en ook nog eens een vervangingsvraag van 43.000 arbeidsjaren. Het gaat dan om een totale instroombehoefte van ruim 70.000 arbeidskrachten, waarvan ongeveer de helft zal neerslaan in de uitvoerende bouw. Dat concludeert het EIB in de vorige week verschenen publicatie ‘Trends op de bouwarbeidsmarkt 2017-2022’, die in opdracht van de cao-partijen Bouw & Infra is verricht.
Het EIB: "De bouwarbeidsmarkt maakt turbulente tijden mee. Na zes jaar van crisis en een groot verlies aan arbeidsplaatsen, is binnen enkele jaren de situatie drastisch omgeslagen en is inmiddels sprake van schaarste op de bouwarbeidsmarkt. Loopt de schaarste aan vakkrachten in de bouw in de komende jaren verder op? Welke mogelijkheden bieden de opleidingen, de zijinstroom en buitenlandse arbeidskrachten om aan de vraag te voldoen? Wat kunnen de sector en de overheid doen om het tij te keren? Naast schaarste is flexibilisering een belangrijk thema op de bouwarbeidsmarkt. Zal de flexibilisering in hetzelfde tempo toenemen of is het plafond voor specifieke beroepen al in zicht? Wat zijn de drijvende krachten achter flexibilisering en gaan bouwbedrijven straks weer meer werknemers in dienst nemen? Hoe aantrekkelijk is het voor werknemers om in vaste dienst te gaan of blijft de trek naar zelfstandigheid sterk?
Tegen de achtergrond van schaarste en flexibilisering is het belangrijk voor de bouwsector om aantrekkelijke arbeidsperspectieven te bieden. In hoeverre vergroot de hogere pensioenleeftijd de arbeidscapaciteit van het huidige werknemersbestand? Zijn werknemers wel vitaal genoeg om tot hun pensioen door te werken, in het bijzonder voor mensen in zware beroepen? Wat kunnen bedrijven doen om de duurzame inzetbaarheid van mensen te vergroten? Ligt hier ook een rol voor de overheid of moeten werkgevers en werknemers in de sector dit vraagstuk oplossen?
U kunt de publicatie van het EIB hier downloaden.