Aanpassing duur e-learningopleidingen

‹ Terug
Hibin Opleidingen : 21 december 2017
Hibin Opleidingen past de uitvoeringsduur van de e-learningopleidingen aan. Cursisten hadden voorheen zes maanden de tijd om een opleiding af te ronden. Dat is teruggebracht tot vier maanden. Achterliggende gedachte is dat een kortere studieduur effectiever is. Bij een langere uitvoeringsduur ontstaat in de praktijk ongewenst uitstelgedrag. De opleidingen vergen circa veertig studie-uren. De studiebelasting bedraagt bij vier maanden dus circa 2,5 uur per week.