Folder en voorjaarskalender Hibin Opleidingen

‹ Terug
Hibin Opleidingen : 11 januari 2018
Deze week valt bij alle leden van Hibin de nieuwe folder met voorjaarskalender van Hibin Opleidingen op de mat. Hierin beschrijven we het nieuwe aanbod aan opleidingen zoals Vervolgkennis Bouwkunde, Basiskennis Leidinggeven en Werkplekbegeleider. Ook komt de dienstverlening op het gebied van personeelsontwikkeling uitgebreid aan bod. U kunt dan denken aan een Persoonlijk Ontwikkelplan, de Competentieanalyse, een opleidingsbeleidsplan en een inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers.
Folder niet ontvangen? Neem dan contact op met g.hoenderboom@hibin.nl.

Duurzame inzetbaarheid

Hibin Opleidingen biedt instrumenten die u als leidinggevende kunnen helpen om de professionalisering van uw personeel te stimuleren:

 

Een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) biedt duidelijkheid in doelstellingen voor de ontwikkeling van uw medewerkers. Met de Competentie Analyse krijgt u snel inzicht in hun competenties. Om een Opleidingsbeleidsplan samen te stellen, kunt u vervolgens gebruik maken van ons digitale format. Hibin Opleidingen kan u bij elke stap ondersteunen.

 

Personeelsgesprekken

In onze managementopleidingen besteden we aandacht aan het voeren van personeelsgesprekken. In 2018 worden de aspecten uit de nieuwe cao aan deze opleidingen toegevoegd. Ook kunnen we hierin maatwerk of een incompany-programma aanbieden.

 

Inwerkprogramma

Met het inwerkprogramma: ‘Welkom in de bouwmaterialenhandel’ leren nieuwe medewerkers in korte tijd de mensen, werkprocessen, producten en diensten, klanten en leveranciers en interne afspraken kennen. Het programma kunt u geheel aanpassen aan de eigen werkpraktijk. U kunt dit inwerkprogramma opvragen via g.hoenderboom@hibin.nl.

 

Nieuwe vakopleidingen via e-learning

Er zijn drie nieuwe opleidingen beschikbaar vanaf 2018. Het betreft de opleidingen Vervolgkennis Bouwkunde als vervolg op Basiskennis Bouwkunde, Basiskennis Leidinggeven als start voor leidinggevende taken en Werkplekbegeleider. Deze laatste kan de begeleider gratis en online kan volgen als een van uw medewerkers een blended learning opleiding gaat volgen.

 

Veel ontwikkelplezier!

Op www.hibinopleidingen.nl vindt u meer informatie over onze opleidingen en dienstverlening. Wij wensen u, uw medewerkers en uw bedrijf veel ontwikkelplezier toe!

De volgende opleidingskalender verschijnt na de zomervakantie.