Bijeenkomst P&O-platform medio september 2018

‹ Terug
Hibin : 17 mei 2018
Alle mensen die een p&o-taak hebben bij bij Hibin aangesloten groothandelsbedrijven, zijn van harte welkom bij de p&o-dag die medio september in Bunnik wordt georganiseerd. Deze bijeenkomst komt in de plaats van die op 29 mei. De exacte datum wordt z.s.m. bekendgemaakt. De bijeenkomst maakt deel uit van de ondersteuning door Hibin in het uitvoeren van de afspraken uit de nieuwe cao.
De afspraken uit de cao 2017-2018 leiden er toe dat bedrijven keuzes moeten maken (wel of niet beoordelingsafhankelijk belonen, nieuwe werktijdenregeling, inzetten op duurzame inzetbaarheid, "scans” aanbieden, etc.). Dit betekent een andere rol van p&o’ers.

Bij alle afspraken is het van belang dat er een structurele dialoog tussen werkgevers en werknemer tot stand komt. Hibin wil p&o’ers bij het maken van de keuzes en de uitvoering van de afspraken ondersteunen door 
*het p&o-platform actief te faciliteren;
*de informatievoorziening te intensiveren;
*instrumenten en opleidingen aan te bieden;
*een-op-een ondersteuning (telefonische helpdesk);
*de ontwikkeling van p&o’ers en een gericht hr-beleid te stimuleren.

Medio september 2018
13.30 – 16.30 uur
Postillion Hotel Bunnik
(Heeft u een laptop, wilt u die dan meenemen?)
Programma
13.30 uur
Ontvangst
Terugblik op de bijeenkomst van 19 september. 

13.40 uur
Vragenrondje
Hoe is door medewerkers en management gereageerd op het nieuwe cao-akkoord?
Zijn er naar aanleiding van de informatievoorziening van Hibin
over de nieuwe cao nog vragen?

14.00 uur
Toelichting nieuwe website.

14.10 uur
Toelichting Beoordelingsafhankelijk belonen.
Wat houdt het in en welke keuzes kun je als bedrijf maken?

14.30 uur
Workshop flexibiliteit en nieuwe werktijdenregeling.
De deelnemers gaan aan de hand van een aantal vragen in discussie over nut, noodzaak en invulling van de pilot voor nieuwe werktijdenregeling.
Per 1/3/2018 start een pilot voor een nieuwe werktijdenregeling. Daarmee wordt beoogd door slimmer roosteren te komen tot een meer flexibele inzet van werknemers en het voorkomen en verminderen van overwerk en het gebruik van flexkrachten. De pilot moet tevens leiden tot goede en praktische (werk)afspraken rondom verruiming van de normale arbeidstijden.

15.10 uur
Pauze

15.40 uur
Toelichting en workshop ‘scans’ voor werknemers.
De deelnemers word gevraagd in kleine groepjes antwoord te geven op de vraag ‘Hoe zou je dit instrument willen inzetten?
Er is subsidie aangevraagd om in 2018 100 zogeheten ‘scans’ te kunnen aanbieden  aan even zoveel werknemers in de sector. Elke ‘scan’ bestaat uit meerdere ontwikkelgesprekken met een onafhankelijke loopbaancoach. De "scans” helpen werknemers bij een oriëntatie op hun huidige werksituatie en een perspectief op hun verdere mogelijkheden. Werknemers en bedrijven die hiervan gebruik maken ontvangen een advies op maat. Werkgevers die deelnemen aan een bedrijfstraject ontvangen een analyse en rapportage op bedrijfs- en sectorniveau. De uitkomsten van en de ervaringen met de trajecten moeten leiden tot een bewezen effectieve methode met ondersteunende instrumenten ten behoeve van een sectorale aanpak.

16.15 uur
Vragenrondje: hoe vullen we het p&o-platform verder in en wat verwacht u van Hibin?

16.30 uur
Einde

Toelichting op het programma en het p&o-platform
Hibin zoekt in de communicatie met leden / p&o’ers steeds naar interactie. Hibin wil het p&o-platform ook gebruiken om informatie op te halen die kan worden gebruikt in de voorbereidingen op de volgende cao-onderhandelingen. 
Ondersteuning door Hibin is kosteloos voor aangesloten bedrijven. De basisondersteuning door Hibin zal worden bekostigd uit de verhoging van de fcb-premie van 0,2% naar 0,25%.