Alles rondom cao overzichtelijk op website

‹ Terug
Hibin : 31 januari 2018
De Hibin-website is uitgebreid met uitgebreide cao-informatie. De oude cao-website, die bestond uit de integrale tekst en vraag en antwoord voor werknemers en werkgevers, is geďntegreerd in www.hibin.nl en uitgebreid. Cao-nieuws en cao-agenda staan apart vermeld en daarmee toegankelijker voor directies en p&o’ers. Het is ook mogelijk om specifiek binnen het cao-deel van de website te zoeken. Verder zijn twee dossiers toegevoegd: loon- en functiesysteem en duurzame inzetbaarheid.
Deze dossiers bieden naast algemene informatie praktische instrumenten voor p&o’ers. Denk daarbij aan stappenplannen, foldermateriaal, animaties e.d. die gebruikt kunnen worden in de communicatie met medewerkers, interviews met p&o’ers uit de sector en links naar wetenswaardigheden uit andere sectoren.

Dynamisch
Het cao-deel van de website wordt in de loop van februari verder uitgebreid. Ook daarna blijft het een dynamisch document. Via de digitale nieuwsbrief wordt gemeld als er informatie is toegevoegd.
Op de website van Hibin Opleidingen is het nieuwe loon- en functiegebouw inmiddels opgenomen en gekoppeld aan het opleidingsaanbod. P&O’ers hebben hiermee een praktisch instrument dat gebruikt kan worden in ontwikkelgesprekken met medewerkers.