Veel meer aandacht voor opleiden in 2017

‹ Terug
Hibin Opleidingen : 08 februari 2018
Veranderende taken, gewenste nieuwe competenties en nieuwe instroom hebben ervoor gezorgd dat de bouwmaterialengroothandel in 2017 fors meer is gaan opleiden. Gemeten in opleidingsuren was er een stijging van 26,6% tot 16.733 uur. Daarmee is de stijging veel hoger dan de toename van het aantal medewerkers in de branche.

De e-learningaanpak van Hibin Opleidingen, waarbij medewerkers hun opleiding (deels) online krijgen heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de groei. Met deze aanpak heeft Hibin Opleidingen bezwaren m.b.t. reistijd en het daarbij behorende verlies aan arbeidsuren kunnen wegnemen. De actie met opleidingsvouchers heeft ertoe geleid dat nieuwkomers in de branche sneller een basiscursus zijn gaan volgen en daarmee ook sneller effectief inzetbaar zijn. Verder heeft inzicht in doorlopende leerlijnen en preciezere koppeling van benodigde kennis en competenties aan functieprofielen het makkelijker gemaakt om met behulp van Hibin Opleidingen een ontwikkelpad uit te stippelen.