Wel of niet beoordelingsafhankelijk belonen?

‹ Terug
Hibin CAO : 20 februari 2018
In de nieuwe cao is een regeling opgenomen waardoor bedrijven vanaf 1 januari 2018 niet meer zonder meer verplicht zijn om een cao-periodiek te geven aan een medewerker als die onder verwachting presteert. In de praktijk spitst de regeling zich toe op een beperkte groep werknemers. Vanuit het P&O-platform zijn daarom vraagtekens gezet bij het praktisch nut van de regeling.
Om bedrijven te helpen bij hun afweging of zij wel of niet van de regeling gebruik willen maken, heeft Hibin een simpele beslisboom ontwikkeld. Deze vindt u op de website.