Help mee: Opleidingen optimaal afstemmen op de praktijk

‹ Terug
Hibin Opleidingen : 08 maart 2018
Hibin Opleidingen is er voor de ontwikkeling van werknemers en bedrijven in de bouwmaterialengroothandel. Maar Hibin Opleidingen ontwikkelt zelf k. Hibin Opleidingen wil het beleid optimaal afstemmen op de wensen in de branche. Om ontwikkelingen op het gebied van leren, opleiden en de arbeidsmarkt voor zowel werkgevers als werknemers goed te kunnen volgen, voert Hibin Opleidingen een monitoronderzoek uit. De conclusies van deze monitor worden door de Commissie Vakopleiding gebruikt om het beleid van Hibin Opleidingen optimaal af te stemmen op de wensen in bouwmaterialengroothandel.
Uw input is voor Hibin Opleidingen van groot belang. Hierbij vragen wij u de vragenlijst voor de Monitor Hibin Opleidingen in te vullen. De samenvatting van het monitoronderzoek wordt in het tweede kwartaal van 2018 gepubliceerd op de website van Hibin Opleidingen (www.hibinopleidingen.nl). Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u contact opnemen met: Ghislaine Hoenderboom, Manager Hibin Opleidingen, via g.hoenderboom@hibin.nl