Bijeenkomst emissievrije stadslogistiek

‹ Terug
Hibin : 09 april 2018
Op 13 april wordt in Amsterdam de bijeenkomst ‘ECO Optie’ georganiseerd. De dag is bedoeld voor transporteurs, verladers, producenten en overheden die kennis willen nemen van de laatste stand van zaken in ‘zero emissie vervoer’ in stedelijke gebieden. Het denken daarover wint snel terrein. Al enige jaren wordt door producenten en vervoerders gesproken over de toekomstige vervoersproducten, die deze emissievrije stedelijke distributie mogelijk maken.
Tijdens de bijeenkomst bij RAI Amsterdam, ondersteund door TLN en RAI Vereniging, presenteren nationale en internationale producenten informatie aan vervoerders, verladers, overheden en (toe)leveranciers over de emissievrije stedelijke transportmogelijkheden. Deze worden nu al geleverd of zijn in ontwikkeling voor productie en introductie op korte termijn.

U krijgt een beeld wat er in de jaren 2019-2020 mogelijk wordt. Deze producten zullen de stedelijke transportsystemen danig gaan beïnvloeden. De organisatoren beloven uitdagend nieuws voor transporteurs en verladers, die met beide benen op de grond staan en toch baanbrekende vernieuwingen durven in te zetten.

De wereld van de nieuwe stadslogistiek staat bepaald niet stil. Er worden zware bedrijfsvoertuigen ontwikkeld en inmiddels geïntroduceerd, die de eerstkomende jaren kunnen worden geleverd en die in staat zijn emissievrije transporten in steden uit te voeren
Er zijn oplaadsystemen ontwikkeld, die het mogelijk maken om distributietrucks tijdens het herladen van goederen zonder tijdverlies ook elektrisch op te laden.

Subsidie
In het Europees subsidieproject ECOCHAMPS is een aantal geheel of gedeeltelijke elektrische transporteenheden ontwikkeld, die naast emissievrij vervoer in stedelijk gebied ook een aanzienlijke CO2-reductie opleveren.
De Nederlandse regering heeft een speciale subsidie voor demonstratieprojecten in relatie tot klimaat, technologie en innovatie ontwikkelingen, gecreëerd, die speciaal betrekking heeft op transport en infrastructuur (DKTI). Begin april wordt door de overheid (RVO) bekend gemaakt welke subsidieaanvragers voor de DKTI-subsidie in aanmerking komen.
Er zijn steeds meer nationale en internationale stedelijke gebieden, die in de nabije toekomst transportrestricties opleggen, zodat  emissievrij vervoer voor die gebieden wordt vereist.
Aanmelden kan met dit online aanmeldformulier. Mocht u relaties willen meenemen, dan zijn zij eveneens van harte welkom!