Aanmelding ontwikkelgesprekken duurzame inzetbaarheid

‹ Terug
Hibin Opleidingen : 14 mei 2018
Vanaf dinsdag 22 mei kunnen werknemers zich aanmelden voor gratis ontwikkelgesprekken in het kader van duurzame inzetbaarheid. Mijn Loopbaancoach is geselecteerd om die gesprekken te voeren. Aanmelden kan via de website van Mijn Loopbaancoach of telefonisch (088-0808880) tot en met 22 juni. 
Voor werknemers die geïnteresseerd zijn komt er een aanmeldingsformulier op de website van Hibin. Medewerkers van Savantis / MijnLoopbaancoach zullen daarna contact opnemen.  Het is de bedoeling dat de eerste gesprekken vanaf 22 juni plaats vinden. De locatie zal in overleg met de betrokken werknemer worden gekozen.

De gesprekken zijn bedoeld voor werknemers die zich willen oriënteren op hun werk en op hun toekomst, die vragen hebben en daarover willen sparren met een onafhankelijke deskundige. De gesprekken helpen werknemers het beste uit zich zelf te halen.

De oproep tot aanmelding loopt via de werkgevers en de vakbonden. Door Hibin gebeurt dit  via de digitale nieuwsbrieven en via de website. 

De toekenning van de aanvragen vindt in beginsel plaats op volgorde van binnenkomst. Omdat het traject met de gratis ontwikkelgesprekken een pilot is die de hele branche verder moet helpen in het zo goed mogelijk begeleiden van duurzame inzetbaarheid, wordt ook gekeken of er voldoende representativiteit voor de gehele branche wordt bereikt.  De pilot past in het project ‘Werk in Uitvoering’ dat helemaal is gericht op het versterken van de duurzame inzetbaarheid van werknemers in de bouwmaterialengroothandel. De pilot wordt begeleid door een paritaire werkgroep waarin naast een aantal bedrijven ook de bonden zitting zitten. Het traject wordt voor 50% betaald door het Fonds Collectieve Belangen en voor 50%  gefinancierd vanuit een vorige maand toegekende ESF-subsidie.

Ook bedrijfstrajecten
Naast de individuele ontwikkelgesprekken zullen ook voor bedrijven een aantal bedrijfstrajecten worden aangeboden. Bij deze bedrijfstrajecten ligt het initiatief voor de gesprekken bij de werkgever. De reden daartoe kan liggen in een hoog ziekteverzuim, in een te beperkte inzetbaarheid van (een deel van) de medewerkers, van te weinig doorstroom of een te lage productiviteit. Maar ook de overgang naar een ander bedrijfsconcept kan een aanleiding zijn.
Voor deze trajecten worden bedrijven - ook weer vanwege de gewenste representativiteit -  vanaf 22 mei individueel benaderd. Na de zomer zal met de daadwerkelijke uitvoering van deze bedrijfstrajecten worden begonnen.

Sociale Partners - bonden en Hibin - hebben  de ESF-subsidieaanvraag vorig jaar via het FCB ingediend met als doel effectiever te kunnen gaan werken aan duurzame inzetbaarheid in de branche. De pilot bestaat uit honderd ontwikkelgesprekken, waarvan vijftig individuele trajecten en vijftig trajecten die via de werkgever lopen. Elk traject bestaat uit meerdere gesprekken met professionele loopbaancoaches.