Samenwerking VELUX en BMN

‹ Terug
Hibin : 20 juni 2018
VELUX Nederland, BMN Bouwmaterialen en SUEZ zijn een samenwerking gestart om VELUX dakramen terug te nemen in plaats van weg te gooien. Aannemers hebben vanaf nu de mogelijkheid om verouderde VELUX dakramen apart in te zamelen en zo een bijdrage te leveren aan recycling van afval in de bouw. Zo worden glas, hout en kunststof worden grondstof voor nieuwe producten.
Het is voor het eerst in Nederland dat dakramen gescheiden worden ingezameld. De dakramen worden gedemonteerd in een sociale werkplaats. "Door de grondstoffen zoals glas, hout en kunststof te scheiden en te hergebruiken als grondstof voor andere producten, verwachten we over de totale levenscyclus van een VELUX dakraam de CO2-uitstoot met naar schatting 28% te reduceren, vertelt initiator Ronald Bal van VELUX Nederland.
De samenwerking met BMN Bouwmaterialen is gericht op de inzameling van enkele stuks VELUIX dakramen. "Wanneer een aannemer nieuwe bouwmaterialen bij ons haalt, kan hij direct het oude VELUX dakraam bij ons inleveren in de BMN Bouwbewust Afvalretourstraat. Op dit moment wordt het concept getest met een pilot bij BMN vestigingen in Zwolle en Drachten. Onze ambitie is om het concept hierna landelijk uit te rollen, aldus Petran Verhoef van BMN Bouwbewust.

Bij grotere renovatieprojecten kan de aannemer bij VELUX Nederland een eigen container voor op de bouwlocatie aanvragen. Op deze manier worden in Asten en Etten-Leur al dakramen apart ingezameld. De take-back service is niet kosteloos, maar het is wel goedkoper dan wat betaald moet worden voor het afvoeren van regulier bouw- en sloopafval. Hierdoor wordt het voor montagebedrijven aantrekkelijk om hier gebruik van te maken. "Duurzaam ondernemen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We hebben de hulp van aannemers nodig om de hoeveelheid bouwafval tegen te gaan en deze take-back service te laten slagen. Daarom bieden we deze mogelijkheid aan zonder winstoogmerk, aldus Ronald Bal van VELUX Nederland.