E-learning, waar moet je op letten?

‹ Terug
Hibin Opleidingen : 29 juni 2018
Hibin Opleidingen heeft de afgelopen jaren steeds meer in op de toegankelijkheid van het aanbod door meer e-learning- en blended learning mogelijkheden aan te bieden. Ten opzichte van 2016 vervijfvoudigde het aantal e-learningcursisten. Volledig traditionele (enkel klassikale) trajecten komen bijna niet meer voor. Die ontwikkeling wordt in de breedte zeer goed gewaardeerd. Maar wat betekent e-learning voor cursisten?
De voordelen van e-learning zijn duidelijk. Cursisten delen zelf hun tijd in. Ze hebben 24/7 toegang tot het Hibin Leerplein, thuis of op het werk en kunnen in hun eigen tempo werken.   En dankzij e-learning hoeven cursisten minder te reizen. Voordeel van de digitale lesstof is ook dat docenten cursusmateriaal makkelijk actueel kunnen houden. Gebruik van e-learning helpt dus om zo goed mogelijk aan te sluiten op de praktijk.

Maar e-learning betekent ook dat er van cursisten meer discipline wordt verwacht. Het zijn niet de vaste lestijden die bepalend zijn, maar de agenda die een cursist voor zichzelf opstelt. Kortom, voor e-learning moet je echt gemotiveerd zijn. De vertrouwdheid met internet en digitale toepassingen is zeker ook van invloed. De nieuwe generatie die is opgegroeid met computers vindt zijn weg gemakkelijker in e-learningtoepassingen. Mensen die dat niet of minder hebben, geven vaker de voorkeur aan klassikaal onderwijs. De sociale component van het samen leren speelt daarbij ook een rol. Bij e-learning is het daarom nog belangrijker dat de cursist binnen het bedrijf ruimte te krijgt om te reflecteren op de opleiding, bijvoorbeeld met een interne begeleider/leercoach.