Praat mee over de toekomst van Hibin

‹ Terug
Hibin : 22 augustus 2018
Hibin heeft dit voorjaar samen met leden en buitengewone leden de toekomst van de bouwmaterialengroothandel verkend en vertaald naar vier mogelijke toekomstscenario’s voor de branche. Deze scenario’s helpen individuele bedrijven in de bouwmaterialengroothandel om hun koers richting 2025 te bepalen. Koninklijke Hibin gebruikt de scenario’s om samen met leden, buitengewone leden en netwerkpartners te bepalen hoe Hibin zou moeten worden ingericht en georganiseerd om leden ook in de toekomst optimaal te kunnen blijven ondersteunen.
In het najaar van 2018 organiseert Hibin een aantal kleinschalige bijeenkomsten waar leden over een of meer aspecten van de toekomst van de brancheorganisatie van gedachten wisselen. U kunt zich aanmelden voor een van de hieronder genoemde bijeenkomsten.
 
4 oktober -  Toelatingsbeleid en werkingssfeer
18 oktober - Organisatie van de vereniging en de rol van het bureau
31 oktober - Financiering van de branchevereniging

U KUNT ZICH HIER DIRECT AANMELDEN.
 
Wilt u gastheer zijn?
Hibin wil de bijeenkomsten op 4, 18 en 31 oktober graag combineren met een bedrijfsbezoek bij een van de leden. Wilt u gastheer/vrouw zijn en een groep van maximaal tien collegaleden ontvangen in uw bedrijf? Neem dan even contact op met p.van.heijgen@hibin.nl

Ook voor buitengewone leden
Dit najaar vinden ook bijeenkomsten plaats met een delegatie van de buitengewone leden (25 oktober) en de adviesraad (12 november). Buitengewone leden die mee willen helpen kunnen zich voor de bijeenkomst op 25 oktober rechtstreeks aanmelden bij p.van.heijgen@hibin.nl 
 
Eind dit jaar buigt het bestuur zich op basis van alle verzamelde informatie en inzichten over de strategie voor de komende jaren. Begin 2019 wordt een speciaal congres georganiseerd waar die nieuwe strategie wordt gepresenteerd en toegelicht.