Weekamp Deuren: kansen voor de groothandel door montage mee te verkopen

‹ Terug
Hibin : 09 oktober 2018
Weekamp Deuren werd begin dit jaar verkozen tot Fabrikant van de Toekomst. Het bedrijf noteerde de hoogste score in de categorieën digitalisering, kennisdeling en duurzaamheid. Johan en Richard Weekamp kijken ruim een half jaar later terug op hun verkiezing.

"De Fabrikant van de Toekomst-verkiezing is een bijzonder initiatief van Hibin. Vooral omdat wij gewonnen hebben”, zeggen de broers met een glimlach. "Onze verkiezing heeft tot veel publiciteit geleid. We hebben nog nooit zo’n mooie prijs gewonnen. Het was niet zomaar een populariteitspoll, maar een doorwrocht onderzoek van USP Marketing Consultancy. Klanten reageerden heel positief. Maar ook intern was het een enorme opsteker. Er was echt een jubelstemming, omdat een onafhankelijke partij liet zien hoe goed wij scoren bij onze partners.” 

Gemonteerde omzet
De relatie tussen Weekamp Deuren en de groothandel is goed. Het bedrijf uit Dedemsvaart kent circa 150 dealers die geloven in de ontzorgende all-in concepten van Weekamp. Richard en Johan zien grote mogelijkheden voor de groothandel in wat zij ‘gemonteerde omzet’ noemen. "Door gebrek aan mensen in de uitvoerende bouw neemt de vraag naar montage toe. Niet iedereen wil montage mee verkopen met het product, maar wij zien daar echt veel kansen. Er is wat onze producten betreft al langer sprake van een sterke toename van de vraag naar toegevoegde waarde. Dat ontwikkelde zich van behandelde deuren, via toevoeging van hang- en sluitwerk naar nu ook montage. Bij grote projecten is dat al langer aan de gang en we zien nu ook bij kleinere projecten en renovatie de vraag naar deze vorm van prefab toenemen.”

De ontwikkeling naar meer kant-en-klaarconcepten heeft ook haar impact op de rol van Weekamp zelf. Richard en Johan: " Het betekent voor Weekamp Deuren dat we van productleverancier groeien naar productspecialist. De vraag wordt steeds complexer – denk aan brandwerendheid, inbraakbestendig en duurzaam – waardoor we steeds meer denken in termen van concepten voor de bouw. Dat is onze kernkwaliteit geworden. Het gros van onze projecten betreft kleinschalige leveringen, waardoor de groothandel als handelspartner van groot belang is. Daar vindt de transactie met de klant plaats.”

Stapje verder
"Wij deden al jaren projectmatige montage. We zijn vorig jaar ook gestart met de landelijke uitrol van éénstuks-montage. Ondanks dat we daar geen reclame voor maken, neemt dat echt al een vlucht. Dit jaar hebben we een steunpunt in Tiel geopend, van waaruit de montage met eigen mensen wordt geregeld. We regelen de afspraak om in te meten tot en met het monteren op de bouwplaats. In dat proces zien wij het als onze taak om bewoners volledig te ontzorgen. De groothandel heeft de showroomfunctie en is de ‘local hero’ waar men voor alles terecht kan. Deuren maken onderdeel uit van het pakket aan materialen dat consumenten, kleine aannemers of zzp’ers zoeken. Het contact met die eindgebruiker is een sociaal gebeuren; het is mensenwerk waarbij de groothandel cruciaal is.”

Schakels in de keten
"Samen vorm je een keten. Daarin hebben we ieder onze eigen rol. Zo kunnen we samen de aandacht bieden die nodig is om te voldoen aan de verwachtingen van de klant. Zo hebben wij op de website een productconfigurator en de mogelijkheid om een van de dealers te selecteren. Dat zijn stuk voor stuk groothandelsbedrijven die een (nieuwe) markt zien in de particuliere klant en zich daar ook op willen richten. Wij leveren de leads aan en zij ronden de koop af. Om dat proces verder goed te begeleiden hebben we een vaste contactpersoon per groothandel,  hebben we gerichte trainingsprogramma’s voor de buitendienst en nemen we bedrijven mee in de nieuwste ontwikkelingen binnen Weekamp. Het is voor ons de kunst om onze concepten zo panklaar mogelijk aan te bieden, bijvoorbeeld met een vaste montageprijs onafhankelijk van de locatie.”

Wensen
De vruchtbare samenwerking met de groothandel neemt niet weg dat de gebroeders Weekamp verbetermogelijkheden zien. "Wat wij graag zouden zien is dat de groothandel tot een eenduidig digitaal platform komt, zodat wij efficiënter kunnen ontwikkelen. We moeten dat nu per bedrijf doen en dat is duur. Wij geloven in een digitaal systeem waarbij het proces van inspiratie tot en met de factuur op een perfect geoliede manier gekoppeld is.”

Circulair
Naast de wens om stappen te maken op het gebied van digitalisering ontwikkelt Weekamp Deuren zich ook verder op het gebied van circulariteit. Begin dit jaar is er zonder al te veel ophef een belangrijke nieuwe ontwikkeling in gang gezet: volwaardig hergebruik van oude deuren. Johan en Richard: "In maart hebben we de circulaire deur geďntroduceerd. Gemaakt in onze fabriek in Tsjechië van deuren die hier zijn vrijgekomen. Er zijn in de jaren zeventig, tachtig en negentig ontzettend veel hardhouten deuren geplaatst die economisch totaal loss zijn, maar waarvan het hout nog prima is. Het zijn deuren met enkel glas die niet voldoen aan de inbraakwerendheidseisen van vandaag. Maar het hout kunnen we nog prima gebruiken. Alhoewel het proces nog erg arbeidsintensief is, vinden wij dit een grote belofte voor de toekomst. De snelheid waarmee dat gebeurt zal grotendeels bepaald worden door overheidsnormen. Uit een analyse van onlinezoektermen blijkt in ieder geval al dat de consument met dit soort concepten bezig is. Dat geeft vertrouwen dat we dit nieuwe concept op termijn kunnen opschalen.”
Bij de foto: In maart dit jaar overhandigde Hibin-voorzitter Pieter van Leusden de oorkonde 'Fabrikant van de Toekomst' aan Richard en Johan Weekamp.