“Stel dat de groothandel in de toekomst data gaat verkopen”

‹ Terug
Hibin : 09 oktober 2018
Begin dit jaar nam Jarl Langerak namens VELUX Nederland bij de Fabrikant van de Toekomstverkiezing de eervolle vermelding voor Digitalisering en standaardisatie in ontvangst. De directeur marketing en communicatie geeft inzicht in de strategie van VELUX Nederland op dit gebied en ziet grote kansen voor de groothandel.

VELUX wordt geassocieerd met comfort, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Digitalisering en standaardisatie zijn aspecten van de bedrijfsvoering die voor het brede publiek minder zichtbaar zijn, maar door de groothandel uiteraard wel meteen worden herkend. De hoge waardering voor VELUX op dit onderwerp heeft wellicht ook te maken met de relatieve achterstand van de groothandel zelf. 

Inzicht in data
Jarl Langerak: "De groothandel heeft op het gebied van digitalisering nog enorme kansen. Wanneer ik vertel dat meer dan tachtig procent van de orders bij VELUX digitaal binnenkomt, zie je bij menig bouwmaterialenhandelaar hier en daar toch wel een blik van jaloezie. Wanneer wij met de groothandel praten, blijkt dat niet iedereen zijn cijfers zo uit de kast kan pakken, terwijl bij inzicht in cijfers en data de basis ligt om te kunnen groeien. Als je niet weet welke categorie materialen het in bijvoorbeeld Zeeland beter doet en waarom, dan heb je ook geen insights om verder mee te werken.”

Data-analyse
"Bij VELUX Nederland hebben we sinds kort een data-analist in dienst. We gaan verbanden zoeken om de groei te vinden. Want wat als uit de data blijkt dat bij een temperatuur van 21 graden 55+’ers in stedelijk gebied lichtkoepels gaan kopen? Wat kun je daar dan mee? Het is voor ons een eerste stap op dit gebied en we zijn er nog lang niet. Maar ik denk dat de groothandel op dit gebied ook nog het een en ander zou kunnen opzetten …”

Datamining
VELUX Nederland doet veel moeite om relevante data te achterhalen. Het bedrijf wil bijvoorbeeld een zo compleet mogelijk beeld hebben van geplaatste dakramen in Nederland. Jarl Langerak: "Bij levering vragen wij aan aannemers om hun VELUX producten te registreren. We stellen een beperkt aantal vragen, onder andere over het soort gebouw. Per registratie krijgen aannemers een beloning, variërend van € 5,- tot € 200,-, te besteden bij bijvoorbeeld Bol.com of de MediaMarkt. Dit soort acties leveren data op waarvan we nog niet precies weten wat die waard zijn. In ieder geval kunnen we bijvoorbeeld regionale verschillen zien in de toepassing van VELUX producten op platte daken.”

Kansen voor de groothandel
"Het is niet makkelijk om op voorhand middelen vrij te maken voor deze aanpak. Je weet wat het kost, maar nog niet wat het oplevert. Je moet werken met minder zekerheden. Dat is voor niemand makkelijk. Bedrijven zitten na de crisis weer in een opbouwfase en het is niet gemakkelijk om vijf jaar vooruit te kijken. Maar stel dat de groothandel in de toekomst data gaat verkopen?”

"Wij communiceren over de aannemer en de groothandel heen direct naar de eindgebruiker. We willen de consument inspireren om te gaan verbouwen en daar onze producten bij te gebruiken. En zoekt men daarbij een aannemer, dan brengen wij de partijen bij elkaar. De bouwmaterialengroothandel kan precies hetzelfde doen. Als je wacht op de aannemer, dan weet je dat ze dezelfde vraag ook al aan een ander hebben gesteld. Wil je succesvol zijn, dan gaat het uiteindelijk om de vraag: wie is eigenaar van het project en wie brengt alle partijen bij elkaar?”