Conjunctuurmeting: regionale verschillen in omzetgroei, marge blijft achter

‹ Terug
Hibin : 23 oktober 2018
De omzetgroei in de bouwmaterialengroothandel komt in 2018 uit op een gemiddelde van circa 5%. Driekwart van de ondernemers in de branche verwacht ook komend jaar een stijging van de omzet. Oost-Nederland steekt daar met 94% positieve ondernemers ruim bovenuit. De verwachte omzetstijging komt daar dan ook uit op 7%, tegen 5,4% in het noorden, 4,9% in het westen en 4,1% in het zuiden. Dit blijkt uit de vijftiende Conjunctuurmeting van Koninklijke Hibin onder ondernemers in de bouwmaterialengroothandel, uitgevoerd door Buildsight. Opmerkelijk is dat het berekende gemiddelde van de groei van de brutowinstmarge achterblijft bij de omzetgroei en zelfs daalt. Waar in het voorjaar nog een margegroei met 1,5% werd verwacht, gaan de ondernemers nu uit van 1,2%.

^ Omzetverdeling naar doelgroep
 
Woningbouw is verantwoordelijk voor 60% van de omzet. Het omzetdeel in de utiliteitsbouw daalt naar 11%, terwijl badkamers en sanitair doorgroeien naar 16% van de omzet. Het aandeel consumentenverkopen is in de loop der jaren steeds verder toegenomen en ligt nu op 23%. Zzp’ers en klusbedrijven worden steeds belangrijker voor de bouwmaterialengroothandel. Deze klantengroep is inmiddels verantwoordelijk voor 43% van de professionele omzet, 33% van het totaal. De omzet is vrijwel gelijk verdeeld over nieuw en renovatie, maar het belang van renovatie en onderhoud is iets meer toegenomen. In het voorjaar van 2018 bedroeg het aandeel van de renovatie en onderhoud als onderdeel van de totale omzet 52%, in het najaar is dit opgelopen tot 55%. 

Internet
Het aandeel internetverkopen van de totaalomzet blijft bescheiden, maar groeit wel. Het percentage bedrijven dat meer dan 5% van de omzet via internet verkoopt, steeg van  6% naar 12%. Een kwart van de respondenten noteert geen internetverkopen. In het voorjaar was dat percentage nog 32%.

Distributie
Voor het eerst is de wijze van distributie in de Hibin Conjunctuurmeting meegenomen. Daaruit blijkt dat 40% van alle verkopen rechtstreeks bij de klant wordt afgeleverd. Bijna een kwart wordt door de klant zelf afgehaald en 32% wordt rechtstreeks door de fabrikant op de bouwplaats afgeleverd.

Productgroepen
De omzetstijging doet zich voor bij alle productgroepen. De productgroepen waarin de meeste Hibin-leden voor heel 2018 een (sterke) omzetstijging zien, zijn naaldhout (64%), plaatmaterialen (50%), ruwbouwmaterialen (58%), afbouwmaterialen (43%) en installatiematerialen (38%). Over de hele linie stijgen de inkoopprijzen. Naaldhout (28% van de respondenten) en plaatmaterialen (18% van de respondenten) worden het vaakst als grootste stijgers genoemd.

Groei werkgelegenheid zet door
In het voorjaar 2018 verwachtten zeven op de tien Hibin-leden groei van het personeelsbestand. Dat is dit najaar opgelopen tot 76%. Daarmee neemt de werkgelegenheid in de sector komend jaar naar verwachting met gemiddeld 3,1% toe. Dat komt neer op 2,2 fte per bedrijf. De regionale verschillen zijn klein. Met gemiddeld 1,7% is de personeelsgroei in het noorden het kleinst.
 
^ Verwachting ontwikkeling personeelsbezetting

 
Uitdagingen en bedreigingen
Logistiek (39%), arbeidsmarkt-kwalitatief (37%), ICT (33%), prefab (30%) en e-commerce (24%) komen het meest voor op het lijstje met uitdagingen voor de professionele handel. Op basis van actuele ontwikkelingen kregen de respondenten stellingen voorgelegd. Daaruit blijkt dat 76% het (zeer) eens is met de stelling dat de wens om sneller te bouwen grote gevolgen zal hebben voor het bestelproces en de logistiek. Bijna zeven op de tien zijn het (zeer) eens met de stelling dat duurzaamheid steeds belangrijker wordt voor de bouwmaterialenhandel. Ruim de helft (55%) is het (zeer) eens met de stelling dat de situatie op de arbeidsmarkt het groeipotentieel van de bouwmaterialengroothandel beperkt.

Representatief
De Hibin Conjunctuurmeting najaar 2018 is het vijftiende onderzoek onder leden van
Koninklijke Hibin naar de ontwikkeling van de omzet in de bouwmaterialengroothandel en de effecten van conjuncturele ontwikkelingen daarop. De eerste meting vond plaats in juni 2009. Het onderzoek werd per e-mail uitgevoerd door Buildsight. De respons onder leden beweegt zich de hele onderzoeksperiode in absolute aantallen rond de 35% en in percentage van de omzet in de branche op ruim 70%. Het onderzoek is daarmee in hoge mate representatief voor de gehele branche.
 
De bedrijven die hebben deelgenomen aan de conjunctuurmeting ontvangen automatisch het uitgebreide verslag dat Buildsight maakte, inclusief grafieken en een vergelijk met de drie voorgaande conjunctuurmetingen.