Vervolg toekomstverkenning

‹ Terug
Hibin : 08 november 2018
Het Hibin-bestuur heeft zich in een speciale bijeenkomst afgelopen week gebogen over de toekomstige rol van Koninklijke Hibin. Naar aanleiding van de begin dit jaar tijdens de alv gepresenteerde toekomstverkenning en de verschillende bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden rondom de vier scenario’s voor de bouwmaterialengroothandel, is gekeken naar mogelijke gevolgen voor de strategie en de activiteiten van Hibin.

Op 12 november discussieert ook de Adviesraad over dit onderwerp. In de daarop volgende periode worden nog enkele concrete workshops georganiseerd waar leden wordt gevraagd mee te denken over welke prioriteiten in de uitvoering gesteld zouden moeten worden op de beleidsthema’s cao/arbeidsvoorwaarden, kennis/hrm, duurzaamheid, ict/digitalisering en logistiek. Het gehele proces van strategievorming wordt begin 2019 afgesloten met een congres waar Hibin de toekomstgerichte strategie ook wil delen met netwerkpartners.