Private aanvullingsregeling op de WW en WGA

‹ Terug
Hibin CAO : 10 december 2018
Werknemers in de bouwmaterialengroothandel die werkloos worden of arbeidsongeschikt raken, hebben vanaf 1 januari 2019 in beginsel recht op een zgn. PAWW-uitkering. Deze PAWW-uitkering gaat in na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering.
Bedrijven en sectoren kunnen voor deze aanvullingsregeling kiezen door deelname aan de stichting PAWW. CAO-partijen in de bouwmaterialenhandel hebben al in 2017 hiertoe besloten. Per 1 januari 2019 wordt deze private aanvullingsregeling voor de gehele bedrijfstak in gang gezet.
De PAWW compenseert de wijzigingen per 1 januari 2016 in de opbouw en maximale duur van de WW- en loongerelateerde WGA-uitkeringen.

De PAWW-regeling wordt uitgelegd in onderstaande video (tekst gaat verder onder de video) 
Deelname aan PAWW is niet vrijblijvend. Via de CAO zijn bedrijven en ook werknemers verplicht tot deelname. Alleen op die manier kan de premie laag blijven. De premie van de aanvullingsregeling is voor de werknemers. Deze bedraagt in 2019 0,3%. De premie moet door de werkgevers worden ingehouden op het salaris en worden afgedragen aan SPAWW. Het bedrijf RAET doet de uitvoeringsorganisatie. 
 
Stichting PAWW verstuurt binnenkort een uitnodiging aan werkgevers voor deelname aan de PAWW. De uitnodiging verwijst naar het digitale PAWW-portaal. Via dat portaal kan de werkgever zich aanmelden als deelnemer. Na aanmelding kan de werkgever periodiek de aangifte en afdracht verrichten van de bijdragen aan de Stichting PAWW.
 
De kosten voor de werkgever zijn beperkt en hebben vooral betrekking op een eenmalige aanpassing in de salarisadministratie. Daarnaast zal de werkgever periodiek de bijdragen moeten inhouden en af moeten dragen aan Stichting PAWW.
 
Raadpleeg voor meer informatie de website SPAWW.