Zorgen bij oudere werknemers over pensioenleeftijd

‹ Terug
Hibin CAO : 17 januari 2019
De helft van de 50+-werknemers die deelnemen aan de ontwikkelgesprekken van Mijn Loopbaancoach maakt zich zorgen over langer doorwerken doordat de pensioenleeftijd opschuift. Dit blijkt uit een tussenrapportage van het pilotproject ontwikkelgesprekken dat de cao-partijen afgelopen zomer in gang hebben gezet. De zorgen zijn het grootst bij de mensen die de zestig al zijn gepasseerd en bij de mensen die in de productie of de logistiek werken.
De tussenrapportage is niet meer dan een indicatie, omdat slechts een beperkt aantal medewerkers aan de pilot meewerkt. De pilot telt in totaal ruim honderd deelnemers van wie 61 via drie bedrijven deelnemen en 44 medewerkers van zeventien verschillende bedrijven die zich individueel hebben aangemeld. Het pilotproject is gestart om te ervaren welke aanpak het beste aansluit bij werknemers en bedrijven, als het gaat om de verbetering van de inzetbaarheid binnen de branche. Twee van de deelnemende bedrijven hebben oudere werknemers geselecteerd. Het derde bedrijf koos voor een groep magazijnmedewerkers. Van de individuele deelnemers geeft ruim tachtig procent aan dit te hebben gedaan vanuit ambitie. De ontwikkelgesprekken worden gevoerd door onafhankelijke professionele coaches van MijnLoopbaancoach.

Het pilotproject helpt de deelnemende bedrijven en werknemers om het gesprek aan te gaan over duurzame inzetbaarheid en gezamenlijk te werken aan oplossingen. Uit de tussenrapportage blijkt dat mensen het belang van duurzame inzetbaarheid erkennen en dat zij het nuttig vinden om persoonlijke ontwikkelgesprekken te voeren. Uit de tussenrapportage blijkt ook dat een groot deel van de medewerkers bereid is andere taken op te pakken of een opleiding te gaan volgen. Afhankelijk van de leeftijd geeft 50-60 procent aan dat zij door hun werkgever worden gestimuleerd om aan hun eigen ontwikkeling te werken. Desalniettemin geeft een meerderheid aan te verwachten dat hun vakkennis over vijf jaar niet verouderd zal zijn.

Nog niet alle ontwikkeltrajecten zijn al afgerond. Trajecten lopen nog door tot uiterlijk juni dit jaar. Alle deelnemers krijgen een individuele terugkoppeling. Voor de drie bedrijventrajecten verzorgt Mijn LoopbaanCoach ook bedrijfsrapportages. Aan het eind van het traject volgt ook een rapportage aan de cao-partijen als input voor de vormgeving van duurzame inzetbaarheid in toekomstige cao-afspraken. De gesprekken vinden plaats in het kader van de ESF-subsidieaanvraag die sociale Partners - bonden en Hibin - vorig jaar via het FCB hebben ingediend. (foto: Shutterstock)