Aandeel duurzame bouwproducten groeit gestaag

‹ Terug
Hibin : 05 februari 2019
Producenten van bouwmaterialen tonen veel belangstelling voor duurzaamheid, maar worstelen tegelijkertijd met de lastige regelgeving. Uit een onderzoek van Nederlands Instituut voor de Bouwbiologie en Ecologie (Nibe) onder producenten blijkt dat het aandeel duurzame producten op dit moment bij 35% van de bedrijven boven de 75% procent ligt. Die grens van 75% zal in 2021 voor 48% van de bedrijven gelden en in 2025 voor 68%.
Nibe concludeert op basis van het onderzoek: "Bedrijven die vol inzetten op verduurzaming boeken beduidend meer commercieel succes dan andere. Ze groeien sneller dan de markt en zijn beter in staat om klanten bereid te vinden extra te betalen voor duurzame producten. Zo kunnen ze rekenen op een extra stroom van inkomsten die naar verwachting nog sterker zal toenemen. Ze hebben nu al een voorsprong in de concurrentiestrijd in de bouw, die zich steeds meer zal toespitsen op duurzaamheid. Voor alle bedrijven is de veranderende en onoverzichtelijke wet- en regelgeving een punt van zorg. Wellicht is het raadzaam hiervoor de hulp van externe specialisten in te roepen.”

Niettemin blijkt uit het onderzoek dat zes op de tien bedrijven niet enthousiast is over het commerciële succes van duurzame producten. Het lijkt echter een kwestie van doorzetten en er echt voor gaan. Van een kopgroep bedrijven, die meer prioriteit geeft aan verduurzaming geeft, is juist 65% enthousiast over het commerciële succes van hun duurzame producten. Uit het rapport: "De kopgroep heeft overigens meer moeite om klanten duidelijk te maken wat het voordeel is van duurzame producten, maar vindt klanten uiteindelijk wel veel vaker bereid om er extra voor te betalen. Bij de restgroep is de betalingsbereidheid nog altijd het grootste probleem. Toch meent circa de helft van alle bedrijven dat ze alleen kunnen overleven door volledig over te stappen naar duurzame producten.”

Wet- en regelgeving
De in het onderzoek genoemde ‘onoverzichtelijke wet- en regelgeving’ betreft de per 2018 ingestelde minimale prestatie-eis voor nieuwbouw. Een MPG-berekening (MilieuPrestatie Gebouwen-berekening) is sindsdien verplicht in het kader van de Omgevingsvergunning. Nibe: "Om MPG-berekeningen te kunnen maken is een LCA (levenscyclusanalyse) nodig van alle te gebruiken bouwproducten. Alleen dan is uiteindelijk een milieuproductverklaring of een keurmerk voor duurzaam bouwen te verkrijgen. Al deze gegevens – dus zowel de analyse als de verklaring – worden verzameld in de Nationale Milieudatabase (NMD). Deze vormt de basis voor de milieuberekeningen op gebouwniveau. Met een keurmerk maken producenten aan de markt duidelijk dat hun product een beter dan gemiddelde milieuprestatie heeft.”