Groei, de andere kant van de medaille

‹ Terug
Hibin : 05 februari 2019
De groei in de bouwsector vlakt weliswaar af, maar staat nog steeds stevig in het groen. Producenten in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in januari voor de elfde maand op rij het meest optimistisch van alle producenten in de industrie in Nederland. Maar inmiddels blijkt ook dat twee derde van de ondervraagde bedrijven in Nederland verwacht in 2019 met een tekort aan personeel te kampen en dat een op de tien omzetdaling verwacht als gevolg van die krapte. Eind vorig jaar bleek ook dat het aantal faillissementen weer stijgt.
Cijfers van het CBS laten zien dat  het aantal faillissementen in september 2018 het laagste niveau bereikte sinds 2001 en dat het aantal daarna twee maanden op rij gestegen. In de CBS-categorie bouwnijverheid werden iets meer dan dertig faillissementen uitgesproken. Navraag bij kredietverzekeraar Atradius leert dat men daar de eigen schades in 2018 zag stijgen met 9% in aantallen en 31% in waarde.  Atradius: "Het CBS laat weliswaar een lichte daling zien in faillissementen ten opzichte van 2017 maar nog steeds werden er ruim 300 bedrijven in de bouw failliet verklaard, gemiddeld dus 25 per maand.” De oorzaak blijkt vaak dat eerder aangenomen werken als gevolg van de gestegen kosten plotseling verlieslatend worden.
 
 Grafiek: CBS