’Samen met werknemers burn-out voorkomen’

‹ Terug
Hibin CAO : 13 februari 2019
TNO concludeert in het eind januari verschenen rapport ’Arbobalans’ dat burn-outklachten onder werknemers is gestegen van 11% in 2007 naar 16% in 2017. Dat komt volgens de onderzoekers omdat werknemers steeds meer doen en daar zelf steeds minder over te zeggen hebben. Toch is het belangrijk om te realiseren dat niet alle klachten aan het werk kunnen worden toegeschreven, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie.
Zo kan burn-out een gevolg zijn van een opeenstapeling van problemen die zich deels afspelen in de privésfeer. Ook worden de meeste burn-outklachten gesignaleerd bij medewerkers in een vast dienstverband. Flexwerkers die volgens TNO 'in minder goede arbeidsomstandigheden' werken, ervaren veel minder problemen. Met andere woorden: burn-outklachten zijn niet alleen gerelateerd aan het werk.

Gezamenlijke rol
Werkgevers hebben samen met werknemers een belangrijke rol om uitval op de werkvloer te voorkomen, aldus beide ondernemingsorganisaties. Zo is het belangrijk dat werknemers het tijdig aangeven als zij een probleem in hun werk ervaren of zien aankomen. Net zo belangrijk is het dat de werkgever daar ruimte voor geeft en dit bespreekbaar maakt.

Duurzame inzetbaarheid
Hibin kent het programma Duurzame Inzetbaarheid. Cao-partijen zetten zich gezamenlijk in om werknemers die werken in de bouwmaterialengroothandel te helpen vitaal, competent, gemotiveerd en in goede balans te blijven. Om inzicht te krijgen in wat er speelt in de branche en op welke manieren effectief aan duurzame inzetbaarheid kan worden gewerkt, is vorig jaar onder andere de pilot Ontwikkelgesprekken gestart.