Aanmelding speciaal Hibin-event (en alv) geopend

‹ Terug
Hibin : 14 maart 2019
Op dinsdag 4 juni organiseert Koninklijke Hibin een event waar de strategie voor de komende jaren wordt gepresenteerd. Het is tegelijkertijd de aftrap voor intensievere samenwerking met potentiële netwerkpartners uit andere bouwgerelateerde segmenten. Hibin nodigt daarom ook vertegenwoordigers van die netwerkpartners uit. Bovendien krijgen leden de gelegenheid om een klant/relatie aan te melden als introducee. De middagbijeenkomst, die vooraf wordt gegaan door de algemene ledenvergadering, vindt plaats in Zeist. Deelname aan het Hibin-event is gratis. De bijeenkomst op 4 juni staat los van [Bouwgroothandel Bijeen] dat op 2 oktober plaatsvindt.
'Samen aan de Slag' - Netwerk van de Bouwtoelevering
Dinsdag 4 juni 2019
Congrescentrum Woudschoten
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist

U kunt zich (en uw introducee) direct kosteloos aanmelden via deze link.

Hibin wil zich richten op de rol en de toegevoegde waarde van de bouwtoelevering gedurende de gehele levenscyclus van bouwwerken / de gebouwde omgeving. Gedurende die levenscyclus wisselt de rol van de bouwtoelevering en vindt interactie plaats met steeds andere (combinaties van) klantgroepen in het bouwproces en daarbij betrokken partijen. Hibin wil op een aantal specifieke eigen thema’s de samenwerking met ondernemers en hun belangenorganisaties verder uitbouwen. Dat wil Hibin doen op basis van vier maatschappelijke opgaven die de basis vormen voor de nieuwe Hibin-strategie. Het zijn opgaven waaraan de bouwtoelevering een bijdrage kan leveren door inzet van zijn kennis, positie en rol. Dit zijn:

Versnelling van de bouw- en renovatieopgave
Minder primaire grondstoffen
Data voor stroomlijning van de bouwsector
Hindervrije bouwlogistiek

De vier maatschappelijke opgaven worden tijdens het Hibin-event aan Experttafels besproken. Leden, klanten, fabrikanten en netwerkpartners komen aan die Experttafels samen onder leiding van een inhoudelijk deskundige. De Experttafels zijn bedoeld om te verkennen hoe we in netwerkverband praktisch en effectief aan oplossingen kunnen werken.

Programma
Algemene ledenvergadering
11.00-12.00 uur

Programma 'Samen aan de Slag'
12.00-13.00  -  Inlooplunch
13.00-13.30  -  Plenaire opening
13.30-14.15  -  Keynote speker (naam nog niet bevestigd) – 1e sessie
13.30-14.15  -  Experttafels – 1e ronde
1.Versnelling van de bouw- en renovatieopgave
2.Minder primaire grondstoffen
3.Data voor stroomlijning van de bouwsector
4.Hindervrije bouwlogistiek
 
14.15-15.00  -  Pauze

15.00-15.45  -  Keynote speker (naam nog niet bevestigd) – 2e sessie
15.00-15.45  -  Experttafels – 2e ronde
1.Versnelling van de bouw- en renovatieopgave
2.Minder primaire grondstoffen
3.Data voor stroomlijning van de bouwsector
4.Hindervrije bouwlogistiek
 
15.45-16.30  -  Plenaire afsluiting
16.30-17.00  -  Daan Quakernaat – ‘Ga kathedralen bouwen’
17.00-18.00  -  Borrel/netwerken
 
U KUNT ZICH HIER DIRECT GRATIS AANMELDEN