Langer doorwerken? Hou houd je het vol?

‹ Terug
Hibin CAO : 18 juni 2019
Uit de nieuwe pensioenafspraken blijkt dat de pensioenleeftijd tijdelijk wordt bevroren. Daarmee is er wat druk van de ketel. Wat blijft is dat werkgevers en werknemers gezamenlijk actief zullen moeten werken aan duurzame inzetbaarheid. Het Hibin-project ‘Werk in Uitvoering’ en het pilotproject Ontwikkelgesprekken bieden inzicht in ervaringen van andere bedrijven in de sector.
Op de Hibin-website is onder ‘Cao’ een uitgebreid document te vinden over de afspraken die ten aanzien van duurzame inzetbaarheid zijn gemaakt in de cao én een verslag met praktijkervaringen uit het pilotproject.