Pensioenfonds: lagere kosten, zorgen over dekkingsgraad

‹ Terug
Hibin : 04 juli 2019
Het bedrijfstakpensionfonds Hibin had per 31 december 2018 een dekkingsgraad van 104,5%. Daarmee is de fnanciële positie van het fonds zorgelijk, zo blijkt uit het jaarverslag 2018. Als gevolg van het zelf uitvoeren van de pensioenadministratie zijn de kosten in 2018 opnieuw gedaald. Ook de kwaliteit van de dienstverlening is verbeterd.
Het bestuur schrijft in het voorwoord: "De ontwikkeling van de dekkingsgraad is onvoldoende om een belangrijke ambitie, het kunnen verhogen van de pensioenen, te kunnen realiseren. Aan de andere kant hoeft Bpf HiBiN, op basis van de huidige wetgeving, de pensioenen de komende jaren niet te verlagen (korten).” Het volledige jaarverslag kunt u hier inzien.