Voorbereiding Experttafel Logistiek

‹ Terug
Hibin : 10 juli 2019
TNO gaat onderzoek doen naar de ervaringen en standpunten van Hibin-leden inzake Zero-Emissie (ZE)-doelstellingen van steden in 2025. TNO doet dit in opdracht van Hibin, omdat Hibin wil weten in welke mate Hibin-leden ondersteuning wensen op dit gebied en onderzoeken met welke partijen samengewerkt kan worden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Siem MerriŽnboer, logistiek consultant bij TNO. Het onderzoek vindt plaats ter voorbereiding op de eerste Experttafelbijeenkomst rondom Hindervrije Bouwlogistiek komend najaar.
De eerste stap in het onderzoek bestaat uit een zestal diepte-interviews. Daar wordt ingegaan op de uitdagingen die ondernemers zien naar aanleiding van de technische en maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de bouwlogistiek. Hiervoor zijn inmiddels kandidaten gevonden. De gesprekken vinden plaats vanaf haf augustus.

Specifiek wordt gekeken naar wat ondernemers in de bouwtoelevering naar verwachting nodig hebben om straks aan de Zero-Emissiedoelstellingen te kunnen voldoen. Met andere woorden, wat is er nodig om te mogen blijven beleveren in steden? De bevindingen worden vastgelegd in een conceptnotitie die komend najaar aan de Experttafel verder wordt besproken, verdiept en vertaald naar concrete acties voor de bouwtoelevering en Hibin. Logistieke experts en andere geÔnteresseerden die zich tijdens het Hibin-evenement op 4 juni nog niet hebben aangemeld voor de Experttafel Hindervrije Bouwlogistiek, kunnen dit alsnog doen door een email te sturen naar info@hibin.nl

De achterliggende ontwikkelingen blijken ook uit de Toekomstverkenning van Hibin die ten grondslag lag aan de nieuwe strategie ĎNetwerk van de Bouwtoelevering 2025í. De kern van de toekomstverkenning, ĎNederland wordt drukker, digitaler en duurzamerí, raakt de bouwlogistiek op alle punten. De noodzaak om efficiŽnter te bouwen zorgt voor druk op bouwprocessen en met name de noodzaak om vlot, veilig en met de juist (hoeveelheid) producten op het juiste tijdstip op de bouwplaats te zijn. EfficiŽnter betekent hier ook duurzamer, omdat de druk toeneemt om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken.