Stikstofbesluit: in 2021 gaan we het merken

‹ Terug
Hibin : 16 september 2019
Het stikstofbesluit zal de nieuwbouwwoningproductie jaarlijks met zo’n 6.000-7.000 woningen negatief beïnvloeden. Met nog zo’n 90.000 woningen in de pijplijn waarvoor de vergunningen al onherroepelijk zijn geworden, zal een daadwerkelijke productiedaling als gevolg van het stikstofbesluit zich vermoedelijk in 2021 voor het eerst doen gelden. Dat blijkt uit een bijdrage van Madeline Buijs, sectoreconoom bij ABN-AMRO tijdens de 25e Buildsightdag in Den Bosch.
De cijfers die het CBS binnenkort vrijgeeft met betrekking tot de vergunningverlening, zullen dit najaar  tot een bijstelling van de verwachte nieuwbouwproductie leiden. In 2019 worden volgens Buildsight bijna 67.000 woningen worden opgeleverd. Op basis van de huidige prognoses daalt de productie tot ruim 64.000 in 2021. Het stikstofbesluit kan dus leiden tot een productie ruim onder de 60.000 nieuwbouwwoningen.

Hibin stelt zich op het standpunt dat de overheid er alles aan moet doen om die aanstaande terugval in de woningproductie te voorkomen én om tot een robuuste Raad van State-proofoplossing voor de stikstofproblematiek te komen. Met de geprognosticeerde 67.000 woningen in 2019 blijft de woningbouwproductie al achter bij de behoefte. Eind 2017 berekende Buildsight al een tekort van 108.000 woningen. De ambitie van de Bouwagenda, een miljoen nieuwe energiezuinige woningen tussen 2017 en 2030, wordt met de huidige productie al niet gehaald en komt als gevolg van het stikstofbesluit verder onder druk te staan. Dat is niet alleen slecht voor de Nederlandse woningmarkt, maar ook voor de continuïteit in de  bouwsector. 

Diverse andere organisaties pleiten voor een snelle oplossing. VNO-NCW en MKB Nederland vinden dat ‘Woningbouw, duurzaamheidsprojecten en investeringen in de industrie die tot een lagere milieubelasting leiden moeten worden vrijgesteld van het huidige stikstofbeleid.' De ondernemersorganisaties hebben een 10 puntenplan opgesteld voor de korte en lange termijn. (foto: Shutterstock)