Het Goede Gesprek Generator

‹ Terug
Hibin Opleidingen : 30 september 2019
In aanvulling op de praktijkgerichte training Het Goede Gesprek, ontwikkelt Hibin een tool waarmee werkgevers en werknemers zelf de agenda kunnen bepalen voor gezamenlijke gesprekken. Deze tool zal in oktober 2019 in gebruik worden genomen en zal ook tijdens de training Het Goede Gesprek worden gebruikt. In november 2019 wordt dit nieuwe instrument toegelicht tijdens een bijeenkomst van het P&O-platform.
De thema’s en vragen van de Het Goede Gesprek generator zijn ontwikkeld in samenwerking met de Human Capital Groep. Voorbeelden van thema’s zijn: Huidig functioneren, Samenwerking en communicatie, Werkplezier, Opleiden en ontwikkelen, Competenties (afgeleid van het functieboek Hibin), Verzuim, Duurzame inzetbaarheid, Doelstellingen, Beoordeling, Afspraken. De tool wordt zo ontwikkeld dat gebruikers naar wens thema’s en vragen kunnen verwijderen of toevoegen.