Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

‹ Terug
Hibin Opleidingen : 06 januari 2020
Midden- en kleinbedrijven (mkb) kunnen vanaf maart subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Het kabinet trekt daar structureel 48 miljoen euro per jaar voor uit.
Ontwikkelen wordt normaal
In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan in grotere bedrijven. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken.

Leerrijke werkomgeving versterken
Elke mkb-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. In de landbouw, horeca en recreatiesector mogen ook grotere bedrijven meedoen. Zij kunnen maximaal 24.999 euro krijgen. Ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen voor maximaal 500.000 euro. Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een middelbare beroepsopleiding (mbo) willen volgen.

Persoonlijk STAP-budget
Naast de SLIM-regeling voor ondernemers is het kabinet ook bezig met een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen: het STAP-budget ter waarde van maximaal 1.000 euro per persoon. Dat kan bijvoorbeeld ingezet worden om een mbo-diploma te halen, maar ook om een door de sector erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Er kunnen waarschijnlijk zo'n 200.000 mensen per jaar gebruikmaken van het budget. (foto: Shutterstock)