Slim gebruik van de SLIM-regeling? Hibin helpt

‹ Terug
Hibin : 28 januari 2020
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Hibin onderzoekt of kenniselementen uit het Experttafelprogramma subsidiabel zijn vanuit deze regeling. Daarvoor is contact gezocht met een organisatie die Hibin daarbij kan ondersteunen. Individuele bedrijven die overwegen in te willen schrijven op de SLIM-regeling, kunnen zich melden zodat mogelijkerwijs op brancheniveau ondersteuning kan worden geleverd (info@hibin.nl).
Ontwikkelingen in de samenleving, technologie en arbeidsmarkt zorgen dat we anders moeten gaan aankijken tegen scholing en ontwikkeling. Werkgevers die hun mensen in staat stellen zich continu te ontwikkelen, weten de beste mensen aan zich te binden en daar wordt hun bedrijf succesvoller van. Werknemers die zich continu blijven ontwikkelen, hebben een grotere kans op een succesvolle loopbaan met leuk werk en een goed inkomen. Met de SLIM-regeling wil de minister van SZW een leerrijke werkomgeving stimuleren in het mkb.

Tussen maandag 2 maart en dinsdag 31 maart kunnen mkb-ondernemers een aanvraag indienen om bijvoorbeeld een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Ook in september kunnen ondernemers subsidie aanvragen.

Daarnaast kunnen samenwerkingsverbanden van mkb’ers, brancheorganisaties, O&O-fondsen, onderwijsinstellingen of werknemers- en werkgeversverenigingen gebruikmaken van de regeling. Zij kunnen hun aanvraag jaarlijks vanaf 1 april tot en met 30 juni indienen.

Op de website Slim Werkegeven  kun je alvast meer informatie vinden om een eventuele aanvraag voor te bereiden.