Verkenning laadgelegenheid e-trucks

‹ Terug
Hibin : 25 februari 2020
Natuur & Milieu heeft in kaart gebracht wat er nodig is om goede en voldoende laadgelegenheid voor ‘e-trucks’ mogelijk te maken. Uit de verkenning komt onder andere naar voren dat elektrische vrachtwagens vanaf circa 2023 gaan concurreren met fossiel transport. De groeisnelheid van elektrisch transport is daarbij mede afhankelijk van overheidsbeleid. De belangrijkste bevinding is dat er helderheid moet komen over rollen en verantwoordelijkheden om een voorspoedige transitie te ondersteunen. Effectieve samenwerking is de sleutel voor tijdige realisatie van aansluitingen en de beschikbaarheid van laadinfrastructuur tegen de laagste maatschappelijke kosten.

De verkenning ‘De elektrische vrachtwagen in opkomst’ kun je hier downloaden.