Omgaan met coronavirus: voor bedrijven en werkgevers

‹ Terug
Hibin : 03 maart 2020
VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben een protocol gemaakt, een handreiking met een compilatie van adviezen, tips en handreikingen van verschillende organisaties en instellingen.

Deze gaan in hoofdzaak over het treffen van hygiŽnische maatregelen, het gaande houden van het bedrijf, in- en uitgaande reizen, de rol van de bedrijfsarts en de huisarts, thuiswerken enz. Ook is een hoofdstuk opgenomen over de arbeidsrechtelijke consequenties. 
 
Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer is te lezen op de website van VNO-NCW of download de pdf. (foto: Shutterstock)