Omgaan met coronavirus: voor bedrijven en werkgevers

‹ Terug
Hibin : 17 juli 2020
Hibin heeft geprobeerd alle relevante informatie voor bedrijven op een rijtje te zetten. Er wordt zoveel mogelijk meteen verwezen naar externe bronnen waarvan we weten dat deze steeds actueel worden gehouden.

Zie ook onderstaande FAQ's:
Loondoorbetaling in geval van thuisquarantaine en verwante vragen
Na vakantie in quarantaine: loondoorbetaling of niet?
Ondernemersvragen over het coronavirus?
De Kamer van Koophandel, VNO-NCW en MKB Nederland hebben gezamenlijk een coronaloket geopend. U kunt bellen: 0800 Ė 2117 of naar kvk.nl/coronaloket.

 
Corona-update voor bedrijfsregelingen
VNO-NCW en MKB-Nederland heeft een nieuw corona-instrument voor ondernemers ontwikkeld, dat onder meer berekent in hoeverre zij in aanmerking komen voor de overheidsmaatregelen en welke effecten die maatregelen hebben op hun financiŽle positie de komende periode. De coronacalculator biedt:
  • Een overzicht van alle corona-steunregelingen; op basis van de ingevoerde SBI code worden de relevante regelingen getoond;
  • Per regeling geeft de Corona Calculator met berekeningen een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en mogelijkheden rond belastinguitstel;
  • In combinatie met de gemaakte berekeningen en een invoer van de te verwachten inkomsten en uitgaven, kan de Corona Calculator tevens inzicht geven in de liquiditeitspositie van de onderneming;
  • Op de website zijn ook de meeste veelgestelde vragen én antwoorden gebundeld.

Ga rechtstreeks naar de coronacalculator.
 
Dossiers coronaregelingen
VNO-NCW heeft voor de verschillende regelingen dossiers opgesteld die actuele informatie geven. Daarbij vindt u ook de informatie over de latere wijzigingen en aanvullingen.
 
Klik hier voor het dossier uitstel belastingen
Klik hier voor het dossier regels en veiligheid
 
Overzicht coronaprotocollen
MKB-Nederland en VNO-NCW hebben op 29 mei in samenwerking met de rijksoverheid de nieuwe website www.mijncoronaprotocol.nl opengesteld. Op deze site zijn alle protocollen te vinden waarin is vastgelegd hoe bedrijven en publieke organisaties in hun sector aan de slag gaan met de 1,5-meterregels en andere RIVM-voorschriften om verantwoord open te kunnen.
 

Protocol Veilig Doorwerken
Sinds eind maart is er het protocol Veilig doorwerken. In het protocol staan ook duidelijke gedragsregels voor het werken op de bouwplaats en in en rond woningen. De adviezen en richtlijnen van het RIVM zijn de basis voor het protocol Veilig doorwerken. Wanneer de situatie, de maatregelen van de overheid en/of de RIVM-richtlijnen veranderen, kan dat gevolgen hebben voor het protocol. Zo is het protocol op 17 april aangepast op het gebied van reizen. Het advies is en blijft om zoveel mogelijk alleen te reizen. Zijn er geen andere mogelijkheden als eigen of openbaar vervoer of een andere planning, dan kan men met 2 personen in een vervoersmiddel samen reizen, mits hierbij de nodige extra hygiŽnemaatregelen in acht worden genomen. Bij meer dan 2 personen in één vervoersmiddel moet minimaal 1,5 meter afstand tussen alle personen aanwezig zijn. Als je met 3 of meer personen in een vervoersmiddel zit en dichter dan 1,5 meter van elkaar bent, kun je worden beboet (tenzij je een gezin vormt of huisgenoten bent).

De Rijksoverheid heeft voor 'Werken op de bouwplaats' en 'In en rond het huis' twee posters ontwikkeld. Het protocol kunt u hier downloaden. De posters zijn inmiddels in meer talen  beschikbaar.
 
Bouwend Nederland en Techniek Nederland hebben gezamenlijk een webinar verzorgd rondom 'Samen Veilig Doorwerken'. 
 
Aan het project 'Samen veilig doorwerken'is sinds 15 april ook een quiz gekoppeld. Klik hier voor meer informatie.

Hibin Opleidingen
Na eerder uitstel is Hibin Opleidingen gestart met het hervatten van de fysieke opleidingen per 2 juni 2020. Lees hier meer.
 
Experttafels
De Experttafels gaan online verder. De eerstvolgende bijeenkomsten vinden in juni online plaats.
 
Hibin-evenement naar 7 oktober
Het Hibin-evenement Samen aan de Slag2 (oorspronkelijk 11 juni) wordt verplaatst naar woensdag 7 oktober. Dat was oorspronkelijk de dag van [Bouwgroothandel Bijeen]. In overleg met MIXpro en Vertaz wordt [Bouwgroothandel Bijeen] verschoven naar het eerste kwartaal van 2021. Wie zich al had aangemeld voor 11 juni, hoeft dat niet opnieuw te doen voor 7 oktober. Aanmeldingen worden automatisch doorgeschoven. U krijgt daarvan later nog persoonlijk bericht.

Half mei is bekend geworden dat de Fabrikant van de Toekomst-verkiezing wordt uitgesteld naar 2021. Aanvankelijk was de bedoeling om uit te stellen tot eind 2020, maar de onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis heeft het bestuur doen besluiten tot verder uitstel. Zodra een definitieve nieuwe planning bekend is,  ontvangen fabrikanten informatie over de nieuwe deadline voor aanmelding. De aanmeldingen die al binnen waren, blijven gewoon staan.
 
Hibin ZorgPortaal
Het ZorgPortaal en SuperGarant laten weten dat de re-integratiebegeleiding is gesplitst in meer teams en op meerdere locaties om het aantal fysieke contacten te beperken.  De bedrijfsartsen zullen de komende twee weken enkel nog telefonische spreekuren houden. Zowel werkgevers als werknemers zullen hierover van te voren worden geÔnformeerd. Voor de Buitendienst geldt dat zij zoveel mogelijk zaken op afstand regelen. Specifiek voor de regio Brabant en Limburg  geldt dat er tot nader order geen bezoeken worden afgelegd.