De regeling Werktijdverkorting (wtv) vervangen door tijdelijke noodmaatregel

‹ Terug
Hibin : 18 maart 2020
Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend. Voor nadere informatie zie de website van de rijksoverheid.