Klassikale bijeenkomsten per 2 juni hervat

‹ Terug
Hibin Opleidingen : 14 mei 2020
Op basis van de aangepaste coronarichtlijnen wil Hibin Opleidingen de fysieke bijeenkomsten per 2 juni hervatten. De deelnemers aan de verschillende opleidingen worden hierover door Henny Wellinghoff geïnformeerd. Hibin Opleidingen neemt alle mogelijke maatregelen om het risico op besmetting te minimaliseren. Deelnemers die niet kunnen deelnemen omdat zij tot de risicogroep behoren, kunnen rechtstreeks contact opnemen met Henny Wellinghoff (h.wellinghoff@hmcollege.nl).
De ruimten waar de bijeenkomsten plaatsvinden, worden conform de anderhalvemeterrichtlijn ingericht. Uiteraard geldt nog steeds dat cursisten bij klachten thuisblijven.

  • De zalen die Hibin Opleidingen gebruikt hebben een dusdanige oppervlakte dat we de ‘social distance’ van 1,5 meter kunnen waarborgen;
  • Dit kan echter wel betekenen dat de groepsgrootte per opleiding wordt aangepast;
  • De ramen van de zaal kunnen open, zodat we kunnen zorgen voor extra goede ventilatie;
  • De zaal en met name het meubilair worden na iedere bijeenkomst adequaat gereinigd;
  • Met het oog op handhygiëne staat een flesje handdesinfecteermiddel klaar;
  • Bij de toiletten staat een desinfecteerpompje dat zowel voor als na een toiletbezoek moet worden gebruikt;
  • Voor de maaltijden maken we geen gebruik van een buffet. Maaltijden per persoon verpakt aangeboden;
  • Bij goed weer pauzeren we in de buitenlucht, uiteraard ook met inachtneming van de gewenste 1,5 meter onderlinge afstand.