ABN-AMRO : ‘Overheid heeft belangrijke rol in aanjagen bouwsector’

‹ Terug
Hibin : 20 mei 2020
"De overheid kan een belangrijke rol spelen bij het aan het werk houden van de bouwsector”, stelt ABN-AMRO deze week bij de presentatie van de bouwprognose mei 2020. Naast de grond-, weg- en waterbouwsector die sterk afhankelijk is van overheidsfinanciering, noemt ABN-AMRO het Rijksvastgoedbedijf als mogelijke aanjager voor de utiliteitsbouw.
"Woningcorporaties zijn natuurlijk niet geheel als overheid te typeren, maar kunnen voor de woningbouw eenzelfde functie hebben als Rijkswaterstaat voor de infrasector”, aldus ABM-AMRO. "Doordat woningcorporaties geen winstbejag hebben, is het voor hen eenvoudiger om tijdens een crisis woningen te blijven bouwen. Die wil is bij de woningcorporaties volop aanwezig, zoals blijkt uit de intentieverklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’ die branchevereniging Aedes heeft getekend. De betrokken partijen willen de continuïteit en de werkgelegenheid in de bouwsector behouden om het woningtekort niet verder op te laten lopen. Daarvoor is wel vereist dat de woningcorporaties voldoende financiële armslag hebben.”

Levering bouwmaterialen
Het rapport gaat verder in op het te verwachten omzetverlies in de bouw en de ontwikkeling van het ondernemersvertrouwen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan leveringsproblemen. ABN-AMRO-econome Madeline Buijs daarover in Cobouw: "Om welke materialen het allemaal gaat, is volgens haar lastig te achterhalen. Er zijn in ieder geval problemen met houtplaatmateriaal, marmer en kleinere ijzerwarenonderdelen die uit China komen. Ook heb ik signalen gekregen over installatiemateriaal en onderdelen van cv-ketels.” Hibin heeft van leden en aangesloten fabrikanten van bouwmaterialen overigens geen signalen ontvangen dat zich op dit moment al problemen voordoen.

Klik hier voor de volledige bouwprognose mei 2020. (foto: Shutterstock)