Quickscan voor optimalisatie bouwlogistiek

‹ Terug
Hibin : 26 mei 2020
In opdracht van de Topsector Logistiek heeft Buck Consultants International een analyse uitgevoerd om de materiaalstromen in de bouw kaart te brengen. De inzichten uit deze quickscan kunnen lokale en regionale overheden helpen bij gefundeerde beleidsontwikkeling voor de bouwlogistiek én bedrijven helpen hun bedrijfsvoering te optimaliseren.
De quickscan is ook een welkome aanvulling voor de Experttafel Hindervrije logistiek van Hibin. De Experts werken aan drie concrete projecten (Logistiek concept voor kleinschalig projecten in binnensteden; Transitie naar Zero Emissie en Cargopooling en randvoorwaarden voor logistieke samenwerking), die allemaal raakvlakken hebben met het onderzoek van de Topsector Logistiek.
 
De bouwmaterialenstroom is enorm. Verbeteringen zetten ook op landelijke schaal al snel zoden aan de dijk. Bouwlogistiek vindt voornamelijk plaats over de weg. Circa 70% van de bouwlogistieke volumes (152 miljoen ton) gaan via wegverkeer. Het vervoer van overige bouwmaterialen en -producten (o.a. prefab betonelementen en stortklaar beton) is in termen van afstand de grootste stroom en qua volume de tweede stroom. Dit vervoer is tevens verantwoordelijk voor 42% in de CO2-uitstoot bij wegverkeer. Verder wordt duidelijk dat een fors deel van deze ritten over de weg (40%) over korte afstand of zelfs binnen één gemeente plaatsvindt. Onderzoek laat zien dat inzet van een bouwhub het aantal binnenstedelijke ritten van en naar de bouwplaats met 50 tot 80% terug kan brengen.  

Meer informatie is te vinden op de website van de Topsector Logistiek. Daar kan de quickscan ook gedownload worden. (foto: Shutterstock)