Zo kun je circulair bij blijven

‹ Terug
Hibin : 11 augustus 2020
De Hibin Experttafel ‘Minder primaire grondstoffen’ wil ervoor zorgen dat nog in 2020 ‘Tenminste 50% van de commercieel medewerkers een goed beeld heeft van wat circulariteit (en de wensen daaromtrent vanuit klanten) betekent.’ Die ambitie willen de Experts onder andere invullen speciale edities van de digitale nieuwsbrief. Bij Hibin aangesloten bedrijven kunnen hun commercieel medewerkers hiervoor aanmelden.
U kunt – na toestemming van de betrokkenen –de e-mailadressen van commercieel medewerkers binnen uw organisatie doorsturen naar: p.van.heijgen@hibin.nl De emailgegevens zullen voor geen ander doel dan bovengenoemd worden gebruikt;

Wat gebeurt er nog meer?
Vanuit de Experttafel zijn meer activiteiten ontwikkeld die moeten bijdragen aan meer bewustwording en kennis met betrekking tot circulair bouwen. Er is al opleidingsmodule ‘Basiskennis circulair bouwen’ in de maak, die dit najaar wordt geïntroduceerd. Vanuit de testgroep wordt door zowel fabrikanten als handelsbedrijven aangegeven dat deze module een ‘must’ is voor medewerkers die ‘op een of andere manier contact hebben met de buitenwereld’. 

Begin september lanceert Hibin een dossier Circulair Bouwen op de website, met daarin onder andere inspirerende voorbeelden van duurzaam bouwen. In dat dossier wil Hibin ook inzicht geven in de duurzaamheidsambities van verschillende klantgroepen, waaronder overheden en woningbouwcorporaties, zoals vastgelegd in convenanten en beleidsplannen, zodat commercieel medewerkers daar actief op kunnen inspelen. (foto: Shutterstock)