Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

‹ Terug
Hibin Opleidingen : 24 augustus 2020
Naar aanleiding van de afspraken in het pensioenakkoord van 2019 is een concept ontwikkeld voor de ‘Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden’. Het kabinet stelt hiervoor € 960 miljoen beschikbaar in de periode van 2021 t/m 2025.
De concept subsidieregeling heeft als doel het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Sociale partners in sectoren of branches kunnen in gezamenlijk overleg subsidieaanvragen indienen. De conceptregeling is op 20 juli gepubliceerd. Nog tot 18 september kunnen belanghebbenden via een internetconsultatie op de plannen reageren.

De website Overduurzameinzetbaarheid.nl heeft de belangrijkste aspecten van de regeling op een rijtje gezet. (foto: Shutterstock)