Samen aan de slag 2 gaat niet door maar Hibin gaat online verder

‹ Terug
Hibin : 15 september 2020
Het op 7 oktober geplande Hibin-evenement Samen aan de slag 2 gaat niet door. Het Hibin-bestuur heeft geconcludeerd dat het niet verantwoord is om in deze tijd met zo’n grote groep bij elkaar te komen. Het bestuursbesluit heeft niet alleen te maken met de beperkingen als gevolg van de coronarichtlijnen, maar ook met de reacties vanuit de achterban. Relatief veel mensen hebben aangegeven zich niet comfortabel te voelen bij een bijeenkomst op locatie.
We moeten ervan uitgaan dat fysiek bij elkaar komen er dit jaar niet meer in zit. Voor dit najaar organiseert Hibin daarom een aantal onlinebijeenkomsten en webinars rondom actuele ontwikkelingen en thema’s. Denk daarbij aan een overall terugblik op de Experttafels, zoals die voor Samen aan de Slag 2 op het programma stond, maar ook aan een analyse van de eerste conjunctuurmeting in coronatijd, of – als daar aanleiding toe is, een toelichting op de ontwikkelingen rond de cao. Leden kunnen ook eigen onderwerpen aandragen door een email te sturen naar p.van.heijgen@hibin.nl Binnenkort volgt een overzicht van de activiteiten tot aan de kerstvakantie.

Experts staan niet stil
We gebruiken 7 oktober om de drie Experttafels online bijeen te laten komen. Later deze week ontvangen alle Experts de agenda voor hun Experttafel. 

11.00 – 12.30 uur
Experttafel Minder primaire grondstoffen
13.30 – 15.00 uur
Experttafel Data voor stroomlijning van de bouwsector
16.00 – 17.30 uur
Experttafel Hindervrije bouwlogistiek