In gesprek over de Wet Kwaliteitsborging?

‹ Terug
Hibin Opleidingen : 01 oktober 2020
Naar verwachting wordt de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vanaf 1 januari 2022 ingevoerd. Onderdeel van de wet is dat de aannemer verantwoordelijk is voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Dat betekent uiteraard dat ook de bouwtoelevering met de gevolgen van de Wkb te maken krijgt.
Daarbij kan het handig zijn inzicht te hebben in de instrumenten waar klanten mee werken. Het Instituut voor Bouwkwaliteit (IBK), dat  is opgericht als kwartiermaker voor het beoogde stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw, heeft de instrumenten die voorlopig zijn toegelaten voor gebruik in proefprojecten op zijn website gepubliceerd.

Wie meer wil weten over de Wkb kan ook de e-learningmodule Wet kwaliteitsborging voor het bouwen volgen.
(foto: Shutterstock)