Opleiden tijdens corona: meer ruimte en extra ventilatie

‹ Terug
Hibin Opleidingen : 05 november 2020
Sinds half oktober heeft het Servicebureau Hibin Opleidingen (KCBT) een extra lokaal beschikbaar, zodat cursisten ook in kleine groepjes veilig kunnen werken. Verder is er extra aandacht voor goede ventilatie door de installatie van CO2-melders geïnstalleerd.
Hibin Opleidingen en KCBT zijn continu op zoek naar de goede balans bij klassikale bijeenkomsten. Uitgangspunt zijn de coronaregels ten aanzien van afstand houden, handen ontsmetten etc. KCBT doet er alles aan om een veilige omgeving te bieden, waarin cursisten zich comfortabel voelen. 

Sinds 1 september 2020 golden al nieuwe afspraken op basis van maximaal acht cursisten per bijeenkomst. Om ervoor te zorgen dat cursisten veilig en comfortabel kunnen deelnemen zijn de nieuwe basisafspraken zijn als volgt:
 • Opleidingen met maximaal acht cursisten gaan door zoals gepland
 • Bij nieuw te starten opleidingen is plaats voor maximaal acht deelnemers
 • Bij overtekening wordt steeds getracht zo snel mogelijk een tweede groep te laten starten.
Coronaprotocol KCBT
 • De ruimtes die wij gebruiken hebben een dusdanige oppervlakte dat we de ‘social distance’ van 1,5 meter kunnen waarborgen;
 • De ramen van de zaal kunnen open, zodat we kunnen zorgen voor extra goede ventilatie;
 • Bij locaties met meerdere lokalen is er een looproute in het gebouw, zoveel mogelijk éénrichting verkeer. Duidelijk aangegeven met pijlen en borden;
 • Ontvangst en koffie pauzes kunnen in de lokalen zelf plaatsvinden;
 • Eén persoon koffie/thee inschenken, zo weinig mogelijk handen aan de kannen. Daarna handen wassen!;
 • Met het oog op handhygiëne is in de zaal handdesinfecteermiddel en een desinfecteerzuil bij de ingang aanwezig;
 • Bij de toiletten is handdesinfecteermiddel aanwezig dat zowel voor als na een toiletbezoek moet worden gebruikt;
 • Maaltijden worden per persoon (verpakt) aangeboden;
 • Bij goed weer pauzeren we in de buitenlucht, uiteraard ook met inachtneming van de 1,5 meter onderlinge afstand;
 • Toiletruimtes zijn voorzien van zeep en papierenhanddoekjes;
 • De zaal en met name het meubilair worden na iedere bijeenkomst adequaat gereinigd;
 • Toiletten, deurgrepen en trapleuningen worden na iedere bijeenkomst adequaat gereinigd; 
Uiteraard geldt daarnaast:
 • Geen handen schudden;
 • Hoesten/niezen in de binnenkant van je elleboog;
 • Regelmatig handen wassen;
 • Bij verkoudheidsklachten thuisblijven.