Bouwnijverheid sector met het hoogste vertrouwen

‹ Terug
Hibin : 17 november 2020
In de afgelopen vier jaar waren de bouwondernemers op twee kwartalen na telkens
het meest optimistisch in vergelijking met andere sectoren. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland , vierde kwartaal 2020. Het vertrouwen in de bouwnijverheid is met 9,4 punten gestegen vergeleken met vorig kwartaal. Dit komt vooral doordat bouwondernemers hun productie per saldo zagen toenemen.
Bijna tien procent van de bedrijven in de bouwnijverheid verwacht meer personeel aan te nemen, tegenover ruim 7 procent die verwacht personeel in te moeten leveren. De overige 83 procent verwacht dat het personeelsbestand in de komende drie maanden ongewijzigd blijft. Over de orderpositie zijn ondernemers in de bouw iets positiever dan in het derde kwartaal.