Wkb raakt ook uw bedrijf, neem deel aan het webinar (VOL)

‹ Terug
Hibin Opleidingen : 08 januari 2021
Het lijkt nog ver weg, maar de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komt er toch echt aan. Die wet heeft invloed op de hele bouwsector en dus ook op de bouwtoelevering. Half december hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en minister Ollongren een akkoord bereikt over de Wkb. Daarmee is opnieuw een belangrijke stap gezet richting de beoogde inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2022. Afwachten is geen optie meer. Bouwwerken die op 2 januari 2022 worden opgeleverd moeten aan de eisen voldoen. Het Hibin webinar over de Wkb op 2 februari 2021 (14.30 uur) is een voor de bouwtoelevering onmisbare voorbereiding.
In het webinar, bedoeld voor directie, management en verkoopmedewerkers, wordt ingegaan op de achtergrond en context van de Wkb en de effecten op en uitdagingen voor de bouwmaterialenhandel. Er is plaats voor dertig deelnemers. 

Het webinar wordt geleid door de ervaren docent ir. Peter Lightart. Hij is voorzitter van het College van Deskundigen Kwaliteitsborging en was docent op de aannemersopleiding (KOB) en werkte voor onder andere BOB, Hout Opleidingscentrum (HOC), Sertum, NVM-SOM (inmiddels Academie voor Vastgoed), Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en de Haagse Hogeschool. 
 
De webinar is inmiddels vol. U kunt een mail sturen naar g.hoenderboom@hibin.nl voor plaatsing op de reservelijst.